Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 06 kwietnia 2016 r.

 

     Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395) Wójt Gminy Ujazd podaje do publicznej wiadomości ofertę założoną przez organizację pozarządową dotyczącą wsparcia zadania publicznego z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert.

W dniu 31 marca 2016 roku Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 64/66, 97-200 Tomaszów Maz. złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Iskierkowa hipoterapia 2”.

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd;
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujeździe;
  3. na stronie internetowej Gminy Ujazd.

 

     Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty wypełniając formularz uwag, który należy złożyć  bezpośrednio w sekretariacie (pok. Nr 1) Urzędu Gminy w Ujeździe Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu) lub drogą elektroniczną na adres:

Uwagi należy zgłaszać w terminie od 07 kwietnia do 13 kwietnia 2016 r.

 

*Uwagi, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Poniżej:

  1. PDFOferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem ISKIERKA.pdf
  2. DOCFORMULARZ UWAG do oferty złożonej przez Stowrzeszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem ISKIERKA.doc

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera