Informacja Wójta Gminy Ujazd o terenach inwestycyjnych

Wójt Gminy Ujazd

zaprasza zainteresowane osoby fizyczne i podmioty gospodarcze

do zgłaszania potencjalnych terenów inwestycyjnych w związku z budową wspólnej bazy terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Ujazd.

 

Zainteresowani mogą przesłać lub składać formularze:

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Ujeździe, pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd;

2. w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym  na adres e – mail: promocja@ujazd.com.pl

 

Formularze można pobrać w Urzędzie Gminy w Ujeździe lub ze strony www.ujazd.com.pl

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera