OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Ujazd

z dnia 22 lutego 2016 roku

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 

Wójt Gminy Ujazd informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechnia kultury fizycznej, który przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118, poz. 1138 i poz.1146, z 2015 poz.1255, poz. 1333, poz. 1339 i poz. 1777), w związku z  Uchwałą  Nr XIX/121/15  Rady Gminy Ujazd z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.

 

Realizacja zadania publicznego pt.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców na terenie sołectwa Ujazd z uwzględnieniem ich udziału na imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu  „ORLIK” przy  Zespole Szkół w Ujeździe z siedzibą w Ujeździe 97-225, ul.  Rokicińska 6.

Zgodnie ze złożoną ofertą całkowity koszt zadania wyniesie 42.000,00 zł,
Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 40.000,00 złotych.

 

 Natomiast zadanie publiczne pt.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym realizowane będzie przez Międzyszkolny Uczniowski Klubu Sportowego „Stal Niewiadów” z siedzibą w Osiedlu Niewiadów 27, 97-225 Ujazd.

Zgodnie ze złożoną ofertą całkowity koszt zadania wyniesie 40.000,00 zł,
Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 40.000,00 złotych.

19
grudnia środa
imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera