Ankieta w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Szanowni Państwo

 

Gmina Ujazd wspólnie z firmą Wroconsult przystąpiła do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – dokumentu strategicznego wyznaczającego możliwości i sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy.

Dokument ten jest niezbędny do uzyskania dotacji z funduszy unijnych na realizację szeregu projektów inwestycyjnych, w tym m.in. związanych z:

  • termomodernizacją budynków publicznych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej i prywatnych;
  • modernizacją infrastruktury wytwarzania i przesyłu ciepła i energii;
  • modernizacją i budową infrastruktury transportowej (drogi, ścieżki rowerowe, komunikacja zbiorowa).

Stworzenie odpowiedniego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, umożliwiającego uzyskanie dofinansowania projektów istotnych z punktu widzenia mieszkańców i przedsiębiorców, jest możliwe pod warunkiem udziału społeczności gminy w jego przygotowaniu.

W związku z tym prosimy mieszkańców i przedsiębiorców:

  • o wypełnienie ankiet badawczych dotyczących zużycia ciepła i energii, oraz termomodernizacji własnych zasobów mieszkaniowych oraz odesłanie ich na adres e-mail: , pozostawienie w miejscu wypełnienia lub w Urzędzie Gminy w Ujeździe (wszystkie podane przez Państwa w badaniu ankietowym informacje nie będą udostępniane publicznie, posłużą jedynie do sporządzenia ogólnych wniosków i analiz dla całej gminy);
  • o zgłaszanie pomysłów na inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gminie, zmniejszenie zużycia energii i ciepła, modernizacji infrastruktury energetycznej, produkcji energii z OZE (odnawialnych źródeł energii) – Państwa pomysły i sugestie (w szczególności dotyczy do przedsiębiorców) są niezwykle istotne – jedynie inwestycje zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą brane pod uwagę w konkursach o dotację z funduszy strukturalnych (UE).

W późniejszym okresie (IV kw. 2015 r.) będziemy Państwa prosili o konsultacje społeczne powstałego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ankiety badawcze, o których wypełnienie Państwa prosimy, są dostępne:

  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe: www.ujazd.com.pl zakładka: ogłoszenia
  • na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Ujeździe: www.ujazd.bip.cc zakładka: aktualności
  • w wybranych punktach w gminie (w urzędach, szkołach, placówkach ochrony zdrowia, u sołtysów poszczególnych miejscowości, w wybranych sklepach).

Propozycje pomysłów dotyczących inwestycji na terenie gminy powodujących zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych prosimy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.ujazd.bip.cc i www.ujazd.com.pl oraz www.wroconsult.pl/pgn/ujazd.

 

Link do ankiet online znajduje się poniżej

http://wroconsult.pl/pgn/ujazd

22
stycznia wtorek
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera