OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYSTĄPIENIA STRAT W UPRAWACH SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

W związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych na obszarze Gminy Ujazd informuję, że została wszczęta procedura związana z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą.

W przypadku wystąpienia strat w uprawach polowych spowodowanych przez skutki suszy, zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Ujazd pok. 11  do dnia 03 września 2015 r.

 

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania w Urzędzie Gminy pok.11 oraz u sołtysów.

 

     Załączniki do wniosku:

  • oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie szkód na terenie gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa,
  • oświadczenie Nr 1 ( wypełnić kolumnę  2, 3 ,10,11),
  • oświadczenie  NR 2 ( wypełnić kolumny  3, 4),
  • gospodarstwa prowadzące rachunkowość rolną, powinny dołączyć tabelę pomocniczą do oświadczenia nr 1,
  • kserokopia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015

poświadczona za zgodność prze Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

                                                                                            

WÓJT GMINY UJAZD

Artur PAWLAK

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera