Informacja dotycząca Gminnego Ośrodka Zdrowia

Szanowni Państwo,

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz ustabilizowanie jego sytuacji finansowej to obecnie najważniejsze zadanie gminy. Dlatego chciałbym bardzo podziękować dyr. Bujnowiczowi, za to że w wyjątkowej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się miesiąc temu, nie odmówił pomocy w zapewnieniu ciągłości pracy ośrodka. Przygotowany przez niego wstępny raport dotyczący kondycji GZOZ będzie od 1 lipca podstawą dalszych działań naprawczych.

 

1 lipca, zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem, przekazałem obowiązki dyrektora GZOZ panu doktorowi Krzysztofowi Kumańskiemu.

 

Pan Krzysztof Kumański jest dr nauk medycznych oraz managerem publicznej służby zdrowia z 20 letnim doświadczeniem. Pełnił m.in. funkcje dyrektora miejskiego szpitala Sonnenberga w Łodzi oraz zastępcy dyr. ds. medycznych Szpitala im WAM w Łodzi. Kierował także kilkoma gminnymi ośrodkami zdrowia, a obecnie pełni funkcje dyrektora Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

 

Trudno obecnie o większego specjalistę w dziedzinie publicznych placówek zdrowia, dlatego tym bardziej się cieszę, że będzie z nami współpracował.

 

Główne zadanie jakie postawiłem przed panem dyrektorem to ustalenie faktycznej kondycji finansowej ośrodka i zapewnienie mu stabilnego funkcjonowania. Jeszcze raz powtórzę : moją intencją jest zachowanie dotychczasowej formuły prawnej ośrodka oraz utrzymanie filii w Niewiadowie. Oczekuję, że Pan dyrektor wyprostuje wszystkie błędy organizacyjne oraz uporządkuje dokumentację związaną z rozliczeniami z NFZ.

 

Szanowni Państwo, najtrudniejszy czas zmian już za nami. Teraz czas na wyprowadzenie naszego ośrodka na prostą i mam nadzieję, że wszystkie osoby zaangażowane w służbę zdrowia w naszej gminie nam w tym pomogą.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera