Informacja Wójta Gminy Ujazd dotycząca oferty Klubu Sportowego Satl Niewiadów

Wójt Gminy Ujazd informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Stal Niewiadów” z siedzibą w miejscowości Osiedle Niewiadów 27, złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Weekend na sportowo – Piknik Rodzinny ze Stalą Niewiadów”, którą następnie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ujeździe, na stronie internetowej Gminy Ujazd oraz w BIP Urzędu Gminy w Ujeździe.

 

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag.

 

W związku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. „Weekend na sportowo – Piknik Rodzinny ze Stalą Niewiadów”  Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Stal Niewiadów” przyznano dotację celową w wysokości 7.000,00 złotych.

 

22
stycznia wtorek
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera