Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o rozstrzygnięciu konkursu ofert

     

      Wójt Gminy Ujazd informuje, że rozstrzygnięto  drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnia kultury fizycznej i sportu, który przeprowadzono zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118, 1146 i 1138), w związku z  Uchwałą  Nr III/11/14  Rady Gminy Ujazd z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

 

Zadanie publiczne pn.: Organizacja masowej imprezy sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim – NIEWIADÓW BASCET CUP 2015” realizowane będzie przez  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „STAL NIEWIADÓW” z siedzibą w Osiedlu Niewiadów 27, 97-225 Ujazd.

Zgodnie ze złożoną ofertą całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 5.795,00 złotych. Gmina Ujazd  udzieli dotacji celowej wysokości 4.000,00 złotych.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera