25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce

W niedzielę 14 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe odbyła się uroczysta X Sesja Rady Gminy Ujazd poświęcona 25. rocznicy samorządu terytorialnego w Polsce. Na obrady zaproszono liczne grono gości zarówno reprezentujących instytucje różnych szczebli administracji rządowej i lokalnej oraz wójtów i radnych gminy Ujazd poprzednich kadencji. Na zaproszenie odpowiedzieli również przedstawiciele władz samorządowych współpracujących z Ujazdem gmin w Mołdawii, Rumunii, Słowenii i Białorusi.

Oficjalne wystąpienia poświęcone były nie tyle przeszłości, co przede wszystkim kierunkom i perspektywom rozwoju samorządności we współczesnej Polsce. Naczelnik Wydziału ds. Wymiaru Samorządowego i Obywatelskiego Polskiej Polityki Zagranicznej Agata Czyrsznic-Dobrowolska podsumowała mijające ćwierćwiecze. Podkreślała, że reforma samorządowa była najbardziej udaną zmianą w omawianym okresie. Doświadczenia polskich samorządowców jest jednocześnie najlepszym towarem eksportowym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, żeby jak najbardziej uaktywniać samorządy terytorialne w dziedzinie współpracy na poziomie międzynarodowym. Zadaniem MSZ jest wspieranie organizacyjne i finansowe samorządów oraz koordynacja działań mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych i planowania współpracy zagranicznej samorządów.

Wójt Artur Pawlak przybliżył zmiany, jakie po ostatnich wyborach są wprowadzane i planowane w gminie Ujazd. Ich najważniejszym punktem jest  odejście od biurokratyzacji gminy na rzecz zarządzania procesowego. Ma ono przenieść część  procesu decyzyjnego i odpowiedzialności na poszczególnych urzędników. Działania samorządu ma mieć również charakter zadaniowy, gdzie przy zlecaniu działań ważne będzie powierzanie ich kompetentnym urzędnikom, lub firmom zewnętrznym. Nowoczesny urząd gminy ma być zinformatyzowany, skuteczny i przyjazny mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza Grzegorz Świetlik zakreślił historię międzynarodowej współpracy gminy Ujazd zapoczątkowaną w 1994 r. co zaowocowało trwałą współpracą z samorządowcami z Mołdawii, Rumunii, Białorusi i Słowenii. Powstałe Stowarzyszenie dzięki swojej aktywności zostało włączone w struktury ogólnopolskie (Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP i Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych). Wyrazem podziękowania za wieloletnią współpracę dla przedstawicieli zaprzyjaźnionych gmin dyplomów z podziękowaniami. Goście zrewanżowali się życzeniami i upominkami dla władz gminnych. Życzenia składała również poseł Dorota Rutkowska i burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, który wspominał wkład ujezdzkich samorządowców w dzisiejszy kształt tej gminy i swoją z nimi współpracę, która sięga samych początków tworzenia się struktur lokalnych.

Atrakcją dla zebranych był występ chóru GOK w Ujeździe pod batutą Zdzisława Odrobiny. Chór zaśpiewał osiem utworów zaczynając od gromkiego „Vivat” na część jubilatów, poprzez przeboje muzyki operowej i operetkowej a kończąc na popularnych utworach ludowych, które publiczność śpiewała razem z artystami.

Po występie przyszedł czas na rozmowy kuluarowe, pełne wspomnień ale również planów na bliższą i dalszą przyszłość gminy, powiatu i województwa.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera