Zmiana na stanowisku dyrektora Ośrodka Zdrowia

Zapewnienie mieszkańcom naszej gminy najwyższych standardów opieki medycznej jest jednym z moich najważniejszych priorytetów.
W związku z tym oraz ze względu na zgłaszane przez mieszkańców uwagi dotyczące pracy Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej, postanowiłem przeprowadzić rutynową kontrolę funkcjonowania GZOZ.

 

Kontrola miała dotyczyć przede wszystkim zgodności wykonywanej działalności Ośrodka z przepisami ustawy o działalności leczniczej, sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz przestrzegania zasad zamówień publicznych. Jej wyniki, miały pomóc w podniesieniu jakości leczenia oraz zarządzania placówką.

Niestety, zmuszony jestem poinformować, że przeprowadzenie kontroli okazało się niemożliwe. Dyrektor placówki odmówiła udostępnienia podstawowych dokumentów i materiałów oraz nie zapewniła warunków i środków niezbędnych do realizacji kontroli.

Co więcej, w trakcie pobytu w Ośrodku zespół kontrolny nie zastał osób personelu medycznego, które zobowiązane były w tym czasie świadczyć usługi medyczne.

 

W związku takim stanem rzeczy 1 czerwca 2015 r. Katarzyna Topczewska-Tylińska zaprzestała pełnienia powierzonej jej funkcji.

 

Jednocześnie informuję, że 3 czerwca 2015 r. powołałem na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej pana Zbigniewa Bujnowicza, lekarza oraz menagera służby zdrowia z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu Zespołem Opieki Zdrowotnej oraz negocjacjach i współpracy z NFZ.   

 

Chcę także bardzo jasno podkreślić, że moim zamiarem jest podniesienie poziomu opieki zdrowotnej mieszkańców naszej gminy oraz utrzymanie dotychczasowego statusu prawnego placówki jako Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Umożliwi to m.in.  ubieganie się o dofinansowanie z UE na zakup nowego sprzętu i poszerzenie zakresu świadczonych usług.

 

 

Wójt Gminy

(-) Artur Pawlak

23
marca sobota
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera