40 lat Koła PSERiI w Ujeździe

Koła Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Ujeździe obchodzi w tym roku 40. rocznicę powstania. Od czasu, kiedy Franciszek Durski zainicjiował jego działalność działa bez przerwy do dzisiaj, chociaż od 2012 r. zmieniło nazwę z Polskiego Związku na Powiatowe Stowarzyszenie. Koło zawsze nie tylko działało na rzecz swoich członków, ale uczestniczyło aktywnie w życiu szeroko pojętej "gminy".
Jubileuszowa uroczystość została objęta honorowym patronatem Wójta Gminy Ujazd Artura Pawlaka a poprowadzili ją: Dyrektor GOK Katarzyna Rutkowska-Bernacka i Jarosław Cielebon.

Z okazji święta zastępca prezesa Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Maz. Maria Szczygieł oraz Jadwiga Pałyga Skarbnik PSERiI wręczył odznaki zasłużonym działaczom Koła.

Złota Odznaka
1.    Irena Głowacka (nieobecna)
2.    Zdzisława Bąba
Srebrna Odznaka
1.    Czesław Kornacki
2.    Stanisława Stasiołek
3.    Barbara Malina
4.    Agnieszka Ćwikła
5.    Janina Hajzer
Brązowa Odznaka
1.    Danuta Krawul
2.    Maria Kaczmarek
3.    Władysława Kornacka
4.    Janina Tomalska
5.    Zdzisława Królak
Puchary i dyplom za wspieranie działalności Koła otrzymali:
1.Artur Pawlak- Wójt Gminy Ujazd
2.Stanisława Czechowicz- Sekretarz Zarządu
3.Bronisław Bożyk- Prezes Zarządu Koła
4.Zdzisława Bąba- Skarbnik Koła 
5.Alina Ociepa- Członek
6.Dyplom- Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz.

3 osoby otrzyma ły równieżgratulacje i dyplomy z okazji ukończenia 80 roku życia. Były to: Irena Heleniak i Teresa Dorn. Wyróżniona została również Stefania Duzik, która nie mogła być obecna na uroczystości i otrzymała dyplom dzień wcześniej.
Podziękowania i puchary od koła Ujazd PSERiI powędrowały do osób, dzięki którym mogła odbyć się uroczystość i tych, którzy wspierają koło w statutowej działalności: wójta Artura Pawlaka, prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Maz. Krystyny Adaszkiewicz i dyrektor oddziału PBS w Ujeździe Wiesławy Matera. Wyróżnienia wręczył Zarząd Koła w Ujeździe w składzie: Bronisław Bożyk - Prezes, Zdzisława Bąba - Skarbnik i Stanisława Czechowicz - Sekretarz Koła.

Wójt Artur Pawlak i zarząd PSERiI w Tomaszowie gratulowali pięknego jubileuszu i życzyli Kołu wielu lat równie owocnej pracy. Przy okazji wpisywali się do kroniki koła PSER i I w Ujeździe, która prowadzona jest od założenia koła!

Po części oficjalnej zespół Lucy-Babki zaintonował gromkie "Sto lat" i zabawiał zebranych piosenkami i scenkami dotyczącymi upływającego czasu i "Dnia Matki", który przypadał właśnie w dniu imprezy.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera