Odsłonięcie pomnika Lucjana Malcza w Olszowej

DSC08611.jpeg

W sobotę 9 maja minęła dokładnie setna rocznica śmierci Lucjana Malcza. Pochodził on ze wsi Olszowa w gmine Ujazd. Po wyjeździe za granicę wstąpił do Legii Cudzoziemskiej, a po wybuchu I wojny światowej jako ochotnik zaciągnął się do tworzonego we Francji Legionu Bajończyków złożonego był z wolontariuszy, którzy chcięli pod polskim sztandarem walczyć u boku Francuzów o utraconą 120 lat wcześniej niepodległość. Był podoficerem, później oficerem Bajończyków. Dla żołnierzy stanowił autorytet i traktował ich po ojcowsku. Po kilku miesiącach wojny okopowej prowadził bohatersko swoich żołnierzy do ataku na pozycje niemieckie pod Arras. Poległ śmiercią żołnierza ale jego ciała nigdy nie odnaleziono. Był kawalerem Legii Honorowej i Virtuti Militari - najwyższych odznaczeń wojennych francuskiego i polskiego.

Po stu latach od śmierci w rodzinnej Olszowej stanął pomnik Lucjana Malcza. Przedsięwzięciem kierował Komitet Budowy Obelisku w osobach Wójta Gminy Ujazd Artura Pawlaka, radnej Pauliny Bocianowskiej, Sołtysa Sołectwa Olszowa Wojciecha Żygoty, i Alicji Walasik kierującej miejscową filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe, która osobiście włożyła ogrom pracy w organizację i realizację całego przedsięwzięcia. Częścią oficjalną dowodził Komendant Gminny OSP w Ujeździe Stanisław Reszka a godną oprawę muzyczną zapewnila orkiestra dęta OSP na czele z kapelmistrzem Andrzejem Pągowskim. Odsłonięcia dokonała wnuczka siostry Malcza Krystyna Kozłowska, wójt Artur Pawlak i przewodniczący Piotr Zimny. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że z Anglii specjalnie na tę okazję przyjechał stryjeczny wnuk Lucjana Julian Malcz.

W swoich wystąpieniach zarówno wójt, prowadzący uroczystość racownik GOK, jak również prof. Zdzisław Pakowski - autor monografii Olszowej i pomysłodawca budowy postumentu, podkreślali wagę podejmowanych przez Bajończyków działań, jak również zalety Lucjana Malcza, który godny jest trwałego upamiętnienia wmiejscu urodzenia. Po poświęceniu postumentu przez ks. proboszcza Bogumiła Bylinkę wzruszające uzupełnienie całości stanowiły: wiersz "Ta, co nie zginęła" w wykonaniu Mateusza Adamusa i Szymona Adaszkiewicza, oraz pieśń "Ziemia rodzinna" zaśpiewana przez Hanię Karazim. Na koniec kwiaty pod pomnikiem, przy którym wartę pełniły zuchy z Ujazdu, złożyli: w imieniu gminy Ujazd wójt Artur Pawlak i przewodniczący Piotr Zimny, Teresa Muszyńska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe, zastępca Komisarza Policji w Rokicinach nadkom. Rafał Goszczyński i reprezentanci sołectwa - sołtys Wojciech Żygota i Anna Ciach. Część oficjalną zakończyła poruszająca i pasująca do zobrazowania losów Polaków prowadzących straceńczą walkę o Ojczyznę- "Modlitwa pielgrzyma" Adama Mickiewicza.

Po wielkich wzruszeniach w marszowym szyku zebrani przeszli do świetlicy wiejskiej, gdzie mogli obejrzeć wystawę poświęconą Bajończykom i Malczowi przygotowaną przez GOK w Ujeździe i skorzystać z poczęstunku, który z wielkim sercem i poświęceniem przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Olszowej w dużej części dofinansowane ze środków gminy Ujazd.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera