II Dyktando Gminne Ujazd 2015 r.

PDFRegulamin Konkursu Ortograficznego 2015.pdf

Regulamin Konkursu Ortograficznego

II GMINNE DYKTANDO UJAZD 2015

pod patronem honorowym:

Wójta Gminy Ujazd

Rady Gminy Ujazd

 I. Organizatorzy:

Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów,

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe.

II. Cele konkursu:

  1. Rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.
  2. Propagowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
  3. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad językowych.
  4. Promocja Gminy Ujazd.

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Ujazd, który ukończył 13 lat, za wyjątkiem absolwentów filologii polskiej lub pracowników naukowych z tego zakresu.

2. Stopień trudności dyktanda jest dla wszystkich jednakowy.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa:

 zgłoszenia można dokonać osobiście w GOK-u, ZS w Os. Niewiadów,

telefonicznie: 44 /719-23-96 lub mailowo: .

  4. Termin zgłoszeń upływa 6 maja 2015 r.

 Liczba uczestników DYKTANDA jest ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników

 decyduje kolejność zgłoszenia.

5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

 osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora DYKTANDA  zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym  podmiotom.

IV. Nagrody rzeczowe:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Ujazd.

Nagrody otrzymają zdobywcy I, II i III miejsca. Komisja zastrzega sobie inny podział nagród.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania.

V. Przebieg konkursu:

 1. II  GMINNE DYKTANDO UJAZD 2014 odbędzie się 8 maja 2015 r. w Zespole Szkół w Osiedle Niewiadów 27 ,97-225 Ujazd o godzinie 17.00.

 2. Uczestnicy winni przybyć 30 minut przed rozpoczęciem pisania DYKTANDA.

 3. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych ( telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.) oraz słowników itp.

 4. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać literami „drukowanymi”.

 5. Oceniana jest również interpunkcja.

 6. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Poprawki i skreślania muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach także nie wolno używać liter „drukowanych”.

 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami prac z taką samą liczbą błędów.

8. Do sprawdzenia  prac konkursowych powołana zostanie przez  organizatorów  komisja konkursowa złożona ze specjalistów z dziedziny języka polskiego.

9. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna.

VI. O terminie podsumowania Dyktanda i wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni  telefonicznie lub drogą mailową.

VII. Informacje dodatkowe:

  1. Udział w konkursie jest dobrowolny i  oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  2. Tekst dyktanda oparty zostanie na zasadach ortografii i interpunkcji oraz interpretacjach zawartych w Wielkim Słowniku Ortograficznym PWN.
  3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian

w regulaminie.

  1. W sprawach spornych decyzję podejmują Organizatorzy.
  2. Wyniki konkursu wraz ze zdjęciami  z przebiegu konkursu oraz uroczystego wręczenia nagród zostaną opublikowane w lokalnej prasie i na stronach internetowych, co wiąże się ze zgodą uczestnika lub jego opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniem wizerunku.
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera