Walne spotkanie sprawozdawcze Zarządu Gminnego ZOSP RP w Ujeździe

IMG_2706.jpeg

W środę 25 marca w sali OSP w Ujeździe odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Reczypospolitej Polskiej w Ujeździe. Zebranie ma na celu podsumowanie działalności Zarządu i podległych mu jednostek w Ujeździe i Przesiadłowie. Na wstępie Prezes Zarządu dh Krzysztof Mazurek powitał zaproszonych gości, którzy zechcieli przybyć na spotkanie. Z zaproszenia skorzystali: Poseł na Sejm RP Krystyna Ozga, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi Tadeusz Cisowski, radny powiatowy Paweł Piwowarski, członek ZOP ZOSP RP Eugeniusz Kamocki. Władze gminne reprezentował wójt Artur Pawlak i przewodniczący Rady Gminy Piotr Zimny.  Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach reprezentował jego zastępca nadkom. Rafał Goszczyńskia. Struktury Państwowej Straży Pożarnej reprezentował bryg. Marcin Dulas, naczelnik Wydziału Operacyjnego Powiatowego PSP w Tomaszowie Maz.

Prezes Mazurek zdał obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu i przedstawił plany na najbliższy rok. W najbliższym czasie planowane jest między innymi doposażenie strażaków w mundury i sprzęt (węże, piła ratownicza, osłona poduszki powietrznej kierowcy) oraz przede wszystkim zakup samochodu bojowego. Pozytywny obraz jednostek gminnych oprócz ich zaangażowania w akcje ratownicze kształtuje między innymi działalność orkiestry dętej, chlubiącej się przedwojennymi tradycjami. W listopadzie ubiegłego roku wysoką ocenę zyskała również prowadzona przez strażaków strona internetowa zauważona przez ogólnopolskie czasopismo "Strażak". OSP patronuje na terenie gminy konkursom wiedzowym i plastycznym na tematy bezpieczeństwa, uczestniczy we wszystkich uroczystościach o charakterze państwowym, kościelnym i gminnym. W ubiegłym roku największym wydarzeniem było Powiatowe Święto Strażaka, które miało iejsce właśnie w Ujeździe. Strażacy są również co roku obecni na finałach WOŚP i zabezpieczają Dożynki Prezydenckie w Spale.

Komendant Gminny OSP dh Stanisław Reszka podsumował działalność operacyjną jednostek, które, jak się okazało, interweniowały w ubiegłym roku na terenie gminy 98 razy, co jest najwyższą liczbą od kilku lat. Łącznie wyjeżdżali 132 razy (również poza teren gminy). Były to wyjazdy do pożarów, wypadków i kolizji drogowych, powalonych drzew, gniazd os i szerszeni, uwięzionych osób i zwierząt oraz w celu wypompowywania wody z zalanych posesji i lokali. Straty w wyniku zdarzeń w 2014 r. na terenie gminy sięgnęły ok. 555,4 tys. zł.

IMG_2723.jpeg

Wystąpienia zaproszonych gości były lawiną pochwał i zachwytów nad funkcjonowaniem miejscowych struktur OSP. Poseł Krystyna Ozga określiła jednostki jako wyjątkowe jeśli chodzi o wyszkolenie i wyposażenie. Jako wyjątkowe określiła również wsparcie jakie otrzymuje OSP Ujazd ze strony władz gminnych. Samochód, który udało się pozyskać jest owocem współpracy i zaangażowania wielu "przyjaciół strażaków". Wójt Artur Pawlak i przewodniczący Piotr Zimny zapewniali, że straż zawsze może liczyć na pomoc gminy. Wzajemna współpraca jest bowiem korzystna dla obu stron. Ze swojej strony prezes Mazurek przypominał, że gmina przeznaczyła 1/5 kwoty potrzebnej na zakup wspomnianego samochodu, czyli miliona złotych. To wsparcie bardzo wysokie. Podkreślał jednocześnie, że Rada Gminy poprzedniej i obecnej kadencji wspierają OSP w sposób wzorcowy. Terminu "wzorcowy" wobec druhów z Ujazdu i Przesiadłowa używał ze swojej strony prezes Tadeusz Cisowski. Intenswej działalności strażaków i dobrej pracy przypisał wyjątkowy sukces - przyznanie piątego w ciągu pieciu lat samochodu bojowego jednostce z powiatu tomaszowskiego.

Wszystkie przedstawione sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie a prezes zawczasu wspominał, że rok 2015 jest dla druhów wjątkowy, jako, że jednostka w Ujeździe święci swoje stulecie. Jego obchody w sierpniu zapowiadają się okazale.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera