Przedszkole w Ujeździe podpisało deklarację współpracy

26 lutego 2015 r. podpisana została deklaracja o współpracy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Ujeździe, reprezentowanym przez dyrektor Emilię Małagowską, a Katedrą Filologii Angielskiej działającą w ramach Wydziału Filologiczno - Historycznego Filii Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentowaną przez kierownik w/w Katedry dr hab. Katarzynę Szmigiero. Głownym celem opisywanej współpracy jest systematyczne doskonalenie programu kształcenia, a także wdrażanie systemu zapewnienia jakości kształcenia. W ramach współdziałania Przedszkole Samorządowe w Ujeździe jako placówka wzorcowa zadeklarowało gotowość do opiniowania programu kształcenia, systematycznej współpracy z piotrkowską uczelnią, a także umożliwienie studentom odbycia śródrocznych praktyk pedagogicznych. Katedra Filologii Angielskiej zobowiązała się do organizacji różnorodnych imprez kulturalno - oświatowych dla podopiecznych ujezdzkiego przedszkola. Ufamy, iż opisana inicjatywa okaże się być niezwykle owocna i inspirująca dla obydwu wymienionych placówek!

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera