Dzieciństwo bez próchnicy

Przedszkole Samorządowe w Ujeździe uczestniczy w projekcie SWISS CONTRIBUTION - PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ, którego celem jest zmniejszenie nasilenia i częstości występowania choroby próchnicowej zębów u małych dzieci w wieku do 5 lat co stanowi jedne z głównych problemów zdrowotnych w tej populacji w kraju. Program promował będzie zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Obejmuje on także kampanię informacyjną w zakresie: wykonywania zabiegów higienicznych, zasad właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczania szkodliwych nawyków i dysfunkcji.

Podjęte zostaną działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli).

Warto wspomnieć, że udział w akcji "Dzieciństwo bez próchnicy" jest bezpłatny, a zarazem bardzo cenny tak dla nauczycieli, dzieci jak i rodziców.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera