Ferie Zimowe w Olszowej

do formatki.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Beneficjent: Gmina Ujazd

Operacja pn.  „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz przeprowadzenie w niej warsztatów edukacyjnych sposobem na integrację mieszkańców wsi Olszowa” mająca na celu stworzenie centrum kulturalnego wsi, w którym mieszkańcy będą mogli rozwijać zainteresowania, szkolić się, spotykać
i integrować, poprzez wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz przeprowadzenie w niej warsztatów edukacyjnych

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

***

Dzieci, które nie wyjechały na ferie zimowe, mogły ciekawie spędzić czas korzystając z oferty przygotowanej przez  Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olszowej oraz Filię Biblioteczną w Olszowej.

Zajęcia zostały zaplanowane tak, aby bez względu na wiek, każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie.

Dla młodzieży w piątek 6 lutego, z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowano wycieczkę do  Miasta Tkaczy w Zgierzu, a w sobotę dyskotekę.

Natomiast zajęcia dla dzieci odbywały się od 9 lutego do 13 lutego, w godzinach 10.00-14.00.

Codziennie  na uczestników zimowiska czekały nowe atrakcje. Każdy mógł poczuć się artystą, spróbować swoich sił w działaniach plastycznych i sprawdzić w roli aktora. Pierwsze spotkanie rozpoczęliśmy od rozwiązania testu z wiedzy przyrodniczo-ekologicznej. Dzieci poznały zasady sortowania odpadów, jak przebiega droga śmieci od domu, przez sortownię, aż do ich recyklingu. Dowiedziały się dlaczego musimy chronić przyrodę, starały się zrozumieć konsekwencje zachowań pozytywnych i negatywnych dla środowiska. Wspólnie omówiliśmy poszczególne grupy odpadów (papier, szkło, plastik) ze zwróceniem uwagi na szkodliwość dla środowiska i czy można je w jakiś sposób odzyskać. Z wielką uwagą oglądały foldery i słuchały o współczesnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów, który ma powstać w Piaskach Bankowych , gdzie będą dostarczane odpady z naszej gminy. Każde dziecko otrzymało drobne upominki: długopisy ekologiczne, worki do sortowania śmieci, balony, książeczki „Śmieciojadki i przedszkolak”. Upominki i foldery otrzymaliśmy z Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ujazd ,a książeczki o śmieciojadkach z Ośrodka Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Maz. Serdecznie dziękujemy.

Następnie uczestnicy podzieleni na grupy, mieli za zadanie namalować na dużych formatach kartonu tekturowego krajobrazy: nizinny, górski, wyżynny i nadmorski. W dalszej kolejności, każda z grup otrzymała kolejne zadanie, tym razem trudniejsze do wykonania. Na swoim terenie  należało wybudować: autostradę ze stacją CPN i barem szybkiej obsługi, kolejne grupy: wysypisko śmieci, ośrodek rekreacyjny z wyciągiem narciarskim, port rozładunkowo-załadunkowy . Nowe elementy były wycinane z kartonu i naklejane. Przed przystąpieniem do pracy trzeba było zastanowić się co zrobić z przyrodą, w którym miejscu usytuować nowe budowle. Celem tych zajęć było uświadomienie dzieciom roli człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego. Zauważenie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka.

W dalszej kolejności rozpoczęła się zabawa w teatr. Pracy było ogrom, a czasu niewiele. Pierwsze prób, przygotowanie dekoracji i kostiumów. Każdy dwoił się i troił, aby jak najlepiej pokazać się podczas piątkowego spotkania podsumowującego zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Niewiadowie. Wszystko udało się. Dzieci zaprezentowały swoje zdolności aktorskie na scenie w przedstawieniu „Bajka z nutką ekologii” według scenariusza wymyślonego i napisanego przez Panią Agnieszkę Wieczorek.

Należy wspomnieć co się jeszcze działo przez całe zimowisko, niezależnie od programu. Były różne gry i zabawy, zgadywanki nie tylko ekologiczne,  projektowanie masek karnawałowych ale najwięcej emocji wzbudziły warcaby. Pod czujnym okiem Pana Ryszarda Jędrzejewskiego odbył się turniej warcabowy, który wyłonił zwycięzców w trzech grupach wiekowych.

Podczas pobytu w świetlicy podopieczni mieli zapewniony poczęstunek i ciepłą herbatę.

Zajęcia mogły odbyć się dzięki projektowi pod nazwą „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz przeprowadzenie w niej warsztatów edukacyjnych sposobem na integrację mieszkańców wsi Olszowa” autorstwa Pani Pauliny Bocianowskiej. Serdeczne podziękowania dla Pani Beaty Ciach- Przewodniczącej Koła TPD w Olszowej oraz wolontariuszom: Tomaszowi Bocianowskiemu i Elżbiecie Heleniak, a także rodzicom: Halinie Kuzmeckiej i Wiolecie Ścieżko.

Organizatorzy dziękują rodzicom za zaufanie i powierzenie pod opiekę swoich pociech.

 

 

23
marca sobota
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera