KOMISJE

Nazwa Komisji Rady Symbol 

Typ Komisji

Komisja Budżetu i Promocji KBiP stała
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego KROŚiBP stała
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych KZOKiS stała
Komisja Rewizyjna KR stała
Komisja Inwestycji, Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego KIIZP stała


Komisja Budżetu i Promocji

Imię / nazwisko  Funkcja w komisji
Urbańczyk Bartosz  Przewodniczący Komisji
Szperna Hubert  Zastępca Przewodniczącego
Białkowski Tomasz  Członek Komisji
Bocianowska Paulina  Członek Komisji
Bukowski Bogusław  Członek Komisji
Krzysztofik Stanisław  Członek Komisji
Ronek Arkadiusz  Członek Komisji
Sitarek Agnieszka  Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Imię / nazwisko  Funkcja w komisji
Ronek Arkadiusz  Przewodniczący Komisji
Bocianowska Paulina  Członek Komisji
Grad Marek  Członek Komisji
Kozakow Maciej  Członek Komisji
Sitarek Agnieszka  Członek Komisji
Stachecka Wiesława  Członek Komisji
Wilkowski Grzegorz  Członek Komisji

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Imię / nazwisko  Funkcja w komisji
Bocianowska Paulina  Przewodniczący Komisji
Bukowski Bogusław  Zastępca Przewodniczącego
Białkowski Tomasz  Członek Komisji
Kamińska Janina  Członek Komisji
Kozakow Maciej  Członek Komisji
Ronek Arkadiusz  Członek Komisji
Sitarek Agnieszka  Członek Komisji
Stachecka Wiesława  Członek Komisji
Wilkowski Grzegorz  Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

Imię / nazwisko  Funkcja w komisji
Szperna Hubert  Przewodniczący Komisji
Grad Marek  Członek Komisji
Kozakow Maciej  Członek Komisji
Łukowiak Ireneusz  Członek Komisji
Urbańczyk Bartosz  Członek Komisji

 

Komisja Inwestycji, Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego

Imię / nazwisko  Funkcja w komisji
Krzysztofik Stanisława  Przewodniczący Komisji
Bocianowska Paulina  Członek Komisji
Grad Marek  Członek Komisji
Kamińska Janina  Członek Komisji
Kozakow Maciej  Członek Komisji
Łukowiak Ireneusz  Członek Komisji
Szperna Hubert  Członek Komisji
Urbańczyk Bartosz  Członek Komisji

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera