KOMISJE

Nazwa Komisji Rady Symbol 

Typ Komisji

Komisja Budżetu i Promocji KBiP stała
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji KSWiP stała
Komisja Spraw Społecznych KSS stała
Komisja Rewizyjna KR stała
Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa KGOŚiB stała


Komisja Budżetu i Promocji

Imię / nazwisko  Funkcja w komisji
Białkowski Tomasz  Przewodniczący Komisji
Zimny Piotr  Zastępca Przewodniczącego
Bukowski Bogusław  Członek Komisji
Matera Sławomir  Członek Komisji
Ronek Arkadiusz  Członek Komisji
Sitarek Agnieszka  Członek Komisji
Skorzycki Sylwester  Członek Komisji
Stoś Agnieszka  Członek Komisji
Wolniewicz Rafał  Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Imię / nazwisko  Funkcja w komisji
Stoś Agnieszka  Przewodniczący Komisji
Bąbol Roman  Członek Komisji
Bukowski Bogusław  Członek Komisji
Grad Marek  Członek Komisji
Stachecka Wiesława  Członek Komisji

 

Komisja Spraw Społecznych

Imię / nazwisko  Funkcja w komisji
Bukowski Bogusław  Przewodniczący Komisji
Fijałkowska Katarzyna  Zastępca Przewodniczącego
Białkowski Tomasz  Członek Komisji
Kozakow Maciej  Członek Komisji
Sitarek Agnieszka  Członek Komisji
Stachecka Wiesława  Członek Komisji
Wolniewicz Rafał  Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

Imię / nazwisko  Funkcja w komisji
Grad Marek  Przewodniczący Komisji
Białkowski Tomasz  Członek Komisji
Fijałkowska Katarzyna  Członek Komisji
Stoś Agnieszka  Członek Komisji
Zimny Piotr  Członek Komisji

 

Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa

Imię / nazwisko  Funkcja w komisji
Bąbol Roman  Przewodniczący Komisji
Skorzycki Sylwester  Zastępca Przewodniczącego
Grad Marek  Członek Komisji
Kozakow Maciej  Członek Komisji
Matera Sławomir  Członek Komisji
Ronek Arkadiusz  Członek Komisji
Sitarek Agnieszka  Członek Komisji
Stachecka Wiesława  Członek Komisji
Zimny Piotr  Członek Komisji

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera