Uroczystość opłatkowo - noworoczna w Niewiadowie

Styczeń to tradycyjny miesiąc spotkań opłatkowo – noworocznych, które organizowane są przez poszczególne koła emerytów i rencistów z terenu gminy. W czwartek 28 stycznia uroczystość w klimacie jeszcze Bożego Narodzenia i już karnawału zorganizowało Koło Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Niewiadowie. Miejscem zabawy od lat jest Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, gdzie zebrało się ponad stu członków tego najliczniejszego z kół gminnych. Prezes Koła Wiesława Błażejewska przywitała na wstępie gości przybyłych w osobach Wójta Gminy Ujazd Artura Pawlaka, ks. kan. Bogumiła Bylinkę – proboszcza parafii w Ujeździe, Skarbnik Gminy Ujazd Jolantę Piotrowską, Dyrektor GOK Katarzynę Rutkowską-Bernacką, Prezesa PSERiI Mariana Pająka, prezesów pozostałych kół emerytów z Ujazdu i Niewiadowa oraz Annę i Marcina Chmielewskich – sponsorów i przyjaciół Koła.

Część artystyczna spotkania przebiegła niezwykle okazale dzięki występowi Chóru Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe pod batutą Zdzisława Odrobiny. Chór wykonał pięć kolęd i pięć utworów ze swojego tradycyjnego już repertuaru. Występ przyjęty został przez słuchających bardzo ciepło. Zasiadając przy stole wszyscy przełamali się opłatkiem. Ksiądz proboszcz przypomniał przy tej okazji słowa Jezusa – „żebyście się wzajemnie miłowali” życząc wszystkim, żeby tą myślą kierowali się przez cały 2015 rok. Wójt Artur Pawlak na wstępie pogratulował występu chórowi a zwracając się do zebranych z noworocznymi życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności zapewnił członków stowarzyszenia, że mają w nim swojego przyjaciela. Życzenia złożył również prezes Marian Pająk i Tomasz Białkowski, który wystąpił w podwójnej roli – przewodniczącego koła Solidarności i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ujazd w zastępstwie Piotra Zimnego, który najbliższe dni miał spędzić w szpitalu. Na zakończenie życzeń obecni odśpiewali „Sto lat” i wznieśli toast za zdrowie emerytów i rencistów. Przy okazji dyrektor Katarzyna Rutkowska-Bernacka zaprosiła do oglądania obrazów autorstwa pań z Pracowni Plastycznej GOK pt. „Zimowe impresje”. Nawiasem mówiąc dwa spośród nich zostały wręczone księdzu proboszczowi i wójtowi jako prezent od pań, które również są członkiniami niewiadowskiego koła.

Po uroczystym obiedzie wszyscy jak zwykle ruszyli do tańca, ale bawili się niezwykle dobrze. Zadbał o to zaproszony do stołu chór, którego członkowie rozbujali siedzących przy stole i zainicjowali śpiewaną i bujaną biesiadę przy dźwiękach akordeonu i tamburyna.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera