Certyfikat dla gimnazjum w Osiedlu Niewiadów

IMG_8477.jpeg IMG_8478.jpeg IMG_8479.jpeg IMG_8480.jpeg IMG_8482.jpeg IMG_8491.jpeg

W dniu 16 stycznia 2015r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość wręczenia dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych certyfikatów „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. Ta ogólnopolska akcja pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Żywności i Żywienia, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie jest wynikiem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tzw. Funduszu szwajcarskiego, który jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Obecny projekt żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, został skierowany do szkół 1.600 szkół w całym kraju, a ponad 100 w województwie łódzkim. Kryteriami otrzymania certyfikatu były między innymi: organizowanie imprez o charakterze środowiskowym, kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania się wśród uczniów i rodziców, kształtowanie nawyku i potrzeby ruchu poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego na terenie szkoły. Program „szwajcarski” realizowany na terenie Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów, który trwał w latach 2013 - 2015 prowadził i koordynował nauczyciel wychowania fizycznego Artur Mazurek. Uroczystość wręczenia certyfikatów uhonorowali swoją obecnością miedzy innymi: Łódzki Wicekurator Oświaty Konrad Czyżyński, Waldemar Wendrowski – Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Aldona Bąk koordynatorka projektu na terenie województwa łódzkiego, dr Renata Czarniecka opiekun projektu z ramienia AWF Warszawa.

Należy podkreślić, że certyfikat „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” prócz Gimnazjum w ZS w Osiedlu Niewiadów otrzymało jedynie 40 szkół w całej Polsce, 6 w województwie łódzkim i tylko jedna w powiecie tomaszowskim. Na podstawie powyższego działania w obrębie szkoły oraz pracę szkolnego koordynatora projektu należy uznać za wyjątkowy, ogólnopolski sukces.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera