Zakończono projekt "Od szkolenia do zatrudnienia"

DSC01231.jpeg DSC01235.jpeg DSC01252.jpeg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył działania związane z realizacją projektu systemowego „Od szkolenia do zatrudnienia-aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”. W 2014 roku uczestnikami projektu było 16 pań, które sprawują opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.  Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Uczestniczki projektu otrzymały wsparcie w postaci:
- warsztatów kompetencji psychospołecznych 
- voucherów na samodzielny zakup usług, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
-warsztatów doradztwa zawodowego 
- grupową terapię psychologiczną psychospołeczną i rodzinną
- indywidualną terapię psychologiczną
Ponadto w ramach działań o charakterze środowiskowym odbyły się:
- dwudniowy wyjazd integracyjny do Krakowa i Wieliczki
- spotkaniu integracyjne dla uczestników, ich rodzin i osób z otoczenia
- wyjazd do teatru.
Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w dniu 10 grudnia 2014 na terenie Gminnej Hali Sportowej.

Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak pogratulował uczestniczkom a także wręczył certyfikaty i upominki.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera