I sesja Rady Gminy kadencji 2018-23

Rada Gminy2.jpeg

W poniedziałek 19 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe po raz pierwszy zebrała się Rada Gminy Ujazd kadencji 2018-23. Obrady otworzył przewodniczący senior - Tomasz Białkowski. Po złożeniu ślubowania przez radnych nowej kadencji, wybrali oni przewodniczącego i jego zastępców.

Przewodniczącym został Grzegorz Wilkowski, który pełni funkcję radnego już czwartą kadencję. Jego zastępcami zostali: pełniąca dotychczas tę rolę Agnieszka Sitarek i Rafał Wolniewicz, który po raz pierwszy wszedł w tej kadencji do Rady Gminy.

Wójt Artur Pawlak złożył ślubowanie i przyjął gratulacje od nowego przewodniczącego oraz kierowników poszczególnych jednostek gminy. Nowością była informacja, że powołuje na stanowisko zastępcy wójta dotychczasowego kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Pawła Lasotę.

Wybrano także skład poszczególnych komisji Rady Gminy.

Sesja była nagrywana i ci, którzy nie mieli okazji w niej uczestniczyć mogą obejrzeć relację na stronie www.nasztomaszow.pl

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera