Ostatnia sesja Rady Gminy Ujazd

DSC04714.jpeg

Dnia 6 listopada 2014 na LVI sesji po raz ostatni w tej kadencji zebrała się Rada Gminy. W toku obrad przjęto jeszcze kilka bieżących uchwał. Zmniejszono z 61,37zł/q do 55zł/q cenę żyta do celów podatkowych. Udzielono zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w dwóch blokach w Osiedlu Niewiadów. Uchylono również uchwałę pozwalającą na przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla placu Wolności. Decyzja wnika z zastrzeżeń zgłoszonych względem inwestycji przez konserwatora zabytków. Wprowadzono również zmiany w regulaminie wnagradzania nauczycieli za pracę w godzinach ponadwymiarowych i zastosowanie do obliczenia odpowiedniego wzoru matematycznego. Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej Piotr Zimny postulował o zmiany w planie pracy Komisji i przeprowadzenie w listopadzie dodatkowej kontroli postępów odwodnienia ulicy Tomaszwskiej. Wobec zaadresowania niezgodnie z procedurą pism o budowę drogi dojazdowej do kilku posesji w Zaosiu i zwrot kosztów dojazdu dziecka do placówki oświatowej przekazano odpowiednie pisma wójtowi gminy.

DSC04696.jpeg

Ostatnia sesja była jednak przede wszystkim podsumowaniem pracy władz samorządowych. Zgodnie z regulaminem Rada zatwierdziła półroczne sprawozdanie z wkonania budżetu od stycznia do czerwca br. Wójt Gmin Ujazd Marcin Grzelczak przedstawił sprawozdanie z kadencji władzy wykonawczej w latach 2010-2014.Dziękował Radnym, sołtysom i wszystkim mieszkańcom za współpracę i pozytwnie ocenił dokonania, które popchnęły gminę na kolejny etap rozwoju gospodarczego i społecznego. Podumowania działań Rady dokonał Przewodniczący Rady Gminy Ujazd Artur Pawlak. Podobnie jak wójt dziękował za czterylata współpracy i wysoko ocenił zarówno prace radnych jak również ich zaangażowanie w sprawy gminnej wspólnoty. Wójt Marcin Grzelczak dziękował przewodniczącemu i radnym wręczając każdemu okazałą różę. Przewodniczący wręczył wójtowi, współpracownikom z Urzędu Gminy, samodzielnych jednostek wręczył drobny upominek.
Wszyscy obecni na sali zostali zaproszeni po uroczstym otwarciu Gminnej Oczyszczalni Ścieków na uroczsty obiad do Zajazdu Józefinka w Józefinie.

Kolejna kadencja Rady Gminy przeszła do historii.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera