Sprzątanie Świata 2014

IMG_9852.jpeg

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
W bieżącym roku szkolnym podobnie jak w poprzednich latach uczniowie Zespołu Szkół w Ujeździe, we współpracy z Urzędem Gminy w Ujeździe wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata 2014 w dniu 19 września 2014 r. 
Nauczycielki: Krzysztofa Knap – Misztal oraz Ilona Szymańska – koordynatorki akcji wyznaczyły tereny, które wymagały wysprzątania, opracowały harmonogram i przydzieliły  tereny poszczególnym grupom uczniów. Rozdzieliły  worki i rękawice, które przekazał do szkoły Urząd Gminy.
Akcja rozpoczęła się w godzinach około południowych, uczniowie wyruszyli z przed szkoły i udali się w wyznaczone miejsca pod opieką nauczycieli.
Efektem akcji było 40 worków 60 litrowych oraz 30 worków 160 litrowych uzbieranych śmieci oraz próba zlikwidowania dzikiego wysypiska. Większość worków została zebrana w 3 punktach, skąd zabrali je na wysypisko pracownicy Urzędu Gminy. Trzeba niestety przyznać, że śmieci z roku na rok przybywa.
Wokół Szkoły i Gminnej Hali Sportowej również trwały w tym dniu prace pielęgnacyjno- porządkowe. Młodsi uczniowie szkoły wraz z wychowawcami i opiekunami świetlicy sprzątali wybrane tereny.
Mając na uwadze ideę akcji „Sprzątanie Świata” i wskazywanie właściwych postaw proekologicznych zachęcamy i zapraszamy w kolejnym roku wszystkich do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera