Informacja nt. realizacji projektu E-Leader

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ujazd

 

       Informuję, iż w miesiącu lipcu zakończono okres pierwszych testów funkcjonalności sieci E-Leader – sieci  budowanej w ramach projektu pn.: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin”.

       Nowo wybudowana sieć internetowa na większości terenów naszej gminy spełnia nasze oczekiwania, jednakże docierają do nas sygnały od Beneficjentów Ostatecznych, jak również osób zainteresowanych dostępem do „Interneu socjalnego”, że stwierdzono problemy z zasięgiem oraz jakością i poziomem sygnału radiowego na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład Konsorcjum,  a w przypadku gminy Ujazd w rejonie miejscowości Dębniak, Bielina, Olszowa, Stasilas, czy Ujazd. W związku z powyższym wstrzymano czynności odbiorowe i wezwano Wykonawcę do usunięcia wad w wykonaniu całej inwestycji zgodnie z założeniami projektowymi.

       W efekcie powyższych działań Konsorcjum gmin – Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin podjęło decyzję o wydłużeniu termin zakończenia i finalnego odbioru inwestycji o 2 miesiące.

       W tym czasie Wykonawca będzie stawiał dodatkowe maszty, które pierwotnie nie były przewidziane  w projekcie, będzie wzmacniał sygnał poprzez montaż dodatkowych nadajników, jak również podwyższał  już istniejące maszty, tak jak to miało miejsce w Przesiadłowie, czy PGR Niewiadów.

       Wydłużenie terminu nie będzie miało wpływu na działanie sieci w miejscach gdzie już dzisiaj funkcjonuje ona prawidłowo i zgodnie z Państwa i naszymi oczekiwaniami.

       Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Mamy jednak na względzie finalny efekt całego przedsięwzięcia, które pamiętajmy ma służyć wszystkim Mieszkańcom gminy Ujazd i to nie tylko przez okres 5 lat, ale o wiele dłużej.

 

                      Z poważaniem

 

                   Wójt Gminy Ujazd

                      (-) mgr inż. Marcin Grzelczak

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera