Informacja dotycząca projektu E-Leader

 

Uprzejmie informujemy Mieszkańców gminy Ujazd, że w miesiącu lipcu rozpoczęliśmy świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Ostatecznych Beneficjentów w ramach projektu „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin

 

Jednocześnie jednak chcemy poinformować, iż w związku z dynamicznym rozwojem sieci oraz uruchamianiem w ramach projektu dodatkowych usług,  jak np. internet socjalny, mogą wystąpić chwilowe utrudnienia, związane z pracami mającymi na celu zapewnienie jak najlepszej jakości usług.  Może to wiązać się z faktem czasowych przerw związanych z rekonfiguracją urządzeń, czy montażem dodatkowych urządzeń nadawczych (anten i masztów). Wszystko to wynika to z faktu, że Wykonawca ma zagwarantować prędkość internetu taką jaka została określona przez Lidera Konsorcjum i jaką chcemy Państwu zagwarantować.

 

O wszystkich podejmowanych  działaniach będziemy na bieżąco informować na naszych stronach internetowych oraz na stronie Lidera konsorcjum – gminy Moszczenica - pod wskazanymi poniżej adresami:

www.ujazd.com.pl           www.ujazd.bip.cc           www.eleader.moszczenica.eu

 

Jednocześnie informuję, że rozpoczęliśmy wydawanie komputerów dla Beneficjentów - zostaną rozdane najpóźniej do końca lipca. W momencie przekazywania sprzętu każdy OB ma obowiązek podpisania protokołu odbioru sprzętu, zmiany hasła do systemu operacyjnego, aktualizacji danych kontaktowych i założenia konta email. Prosimy również o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

W kwestii internetu socjalnego UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) kolejny raz przesunął termin wydania decyzji, tym razem na dzień 7 sierpnia br.

 

Niezależnie od tego faktu będziemy prowadzić testy funkcjonalności „Internetu socjalnego”.

Wstępnie zasady funkcjonowania zaproponowane przez Lidera Konsorcjum – Gminę Moszczenica są opisane na stronie www.eleader.moszczenica.eu w zakładce internet socjalny.

Niebawem opublikujemy szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji oraz regulamin  korzystania z internetu socjalnego (tzw. darmowego WiFi)

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera