Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.06.2018 o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym....

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez realizację założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 

PDFZarządzenie nr 112_2018 Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.06.2018.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.06.2018.pdf

DOCNowy_wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.doc

DOCNowy_wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_publicznego.doc

PDFUchwała nr LV_363_17 Rady Gminy Ujazd z dnia 15.11.2017.pdf

PDFZałącznik do Uchwały nr LV_363_17 Rady Gminy Ujazd z dnia 15.11.2017.pdf

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera