I Gminne Dyktando Ujazd 2014

DOCRegulamin Konkursu Ortograficznego.doc

Regulamin Konkursu Ortograficznego

I GMINNE DYKTANDO UJAZD 2014

pod patronem honorowym:

Wójta Gminy Ujazd

Rady Gminy Ujazd

I. Organizatorzy:

Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów,

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe.

II. Cele konkursu:

  1. Rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.

  2. Propagowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

  3. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad językowych.

  4. Promocja Gminy Ujazd.

III. Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Ujazd, który ukończył 13 lat, za wyjątkiem absolwentów filologii polskiej lub pracowników naukowych z tego zakresu.

2. Stopień trudności dyktanda jest dla wszystkich jednakowy.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa:

zgłoszenia można dokonać osobiście w GOK-u, ZS w Os. Niewiadów, telefonicznie: 44 /719-23-96 lub

mailowo: .

4. Termin zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2014 r.

Liczba uczestników DYKTANDA jest ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników

decyduje kolejność zgłoszenia.

5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora DYKTANDA

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tj.

Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym

podmiotom.

IV. Nagrody rzeczowe:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Ujazd.

Nagrody otrzymają zdobywcy I, II i III miejsca. Komisja zastrzega sobie inny podział nagród.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania.

V. Przebieg konkursu:

1. I GMINNE DYKTANDO UJAZD 2014 odbędzie się 28 kwietnia 2014 r. w Gminnym

Ośrodku Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43 ,97-225 Ujazd o godzinie 17.00.

2. Uczestnicy winni przybyć 30 minut przed rozpoczęciem pisania DYKTANDA.

3. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.) oraz słowników itp.

4. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać literami „drukowanymi”.

5. Oceniana jest również interpunkcja.

6. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Poprawki i skreślania muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach także nie wolno używać liter „drukowanych”.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami prac z taką samą liczbą błędów.

8. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna.

VI. Podsumowanie Dyktanda i wręczenie nagród nastąpi w dniu 28.04.2014 r. o godz. 19. 00.

O ewentualnej zmianie godziny ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród i dyplomów uczestnicy zostaną poinformowani.

 

VII. Informacje dodatkowe:

  1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  2. Tekst dyktanda oparty zostanie na zasadach ortografii i interpunkcji oraz interpretacjach zawartych w Wielkim Słowniku Ortograficznym PWN.

  3. Czas oczekiwania na wyniki konkursu wypełni uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego „ Zabawowa Poradnia Językowa” realizowanego przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Niewiadowie.

  4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian

w regulaminie.

  1. W sprawach spornych decyzję podejmują Organizatorzy.

  2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w lokalnej prasie i na stronach internetowych.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera