Podsumowanie i perspektywy PROW

IMG_2266.jpeg

W środę 9 kwietnia z inicjatywy Wójta Gminy Ujazd Marcina Grzelczaka w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe miało miejsce spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Arturem Bagieńskim, Dyrektorem Oddziału Łódzkiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Włodzimierzem Wojtaszkiem, Wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zbigniewem Stasiakiem oraz pracownikami Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Łodzi. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. Wicemarszałek Bagieński podkreślał, że gmina Ujazd dobrze wykorzystała szansę pozyskując dla 15 realizowanych projektów najwięcej środków spośród gmin powiatu tomaszowskiego. Przy okazji okazało się, że powiat tomaszowski był zaraz po opoczyńskim najskuteczniejszym wnioskodawcą w województwie łódzkim. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w Ujeździe wyremontowano Plac Kościuszki, budowano przydomowe oczyszczalnie ścieków, świetlice wiejskie. Z mniejszych inwestycji wymieniono budowę ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci w Osiedlu Niewiadów i Ujeździe i zakup komputerów do świetlic w Wyknie i Zaosiu.
Jeżeli chodzi o nowe rozdanie środków to w dużym stopniu ma nastąpić przesunięcie akcentów na tworzenie na wsi nowoczesnej infrastruktury: sieci wodno – kanalizacyjnej i szerokopasmowego internetu. Przy tej okazji wójt Marcin Grzelczak deklarował, że dla gminy Ujazd istotnym w nowym okresie programowania w latach 2014-20 będzie w pierwszej kolejności skanalizowanie wszstkich miejscowości gminy Ujazd i budowa lub remont świetlic wiejskich tam, gdzie wyniknie taka potrzeba. Ze strony gości padły też słowa o promowaniu łączenia gruntów celem likwidacji rozdrobnienia gospodarstw rolnych. Założeniem projektu ma też być wspieranie i ochrona dziedzictwa kulturalnego od produktów lokalnych po tradycyjną architekturę sakralną i mieszkalną. Ożywienie na sali wzbudziła zapowiedź promowania na targowiskach sprzedaży bezpośredniej. W czasie realizacji projektu finansowanego z PROW rolnik będzie mógł sprzedawać swoje produkty bez opłat targowych i pośredników. Oś Leader wspiera i nadal ma wspierać stowarzyszenia, które współpracują z lokalnymi społecznościami poprzez refundację kosztów działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju. Będzie to szansa na podnoszenie swoich kompetencji, rozwój przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy w miejscu zamieszkania. W założeniu jest to jeden z elementów hamowania ucieczki z mniejszych miejscowości szczególnie młodych ludzi.
Do tworzenia mikroprzedsiębiorstw zachęcał szczególnie Dyrektor Włodzimierz Wojtaszek. Mówił, że w minionym okresie z tego typu dofinansowania skorzystało aż 21 drobnych przedsiębiorców z terenu gminy Ujazd. Liczy natomiast, że aktywniejsi będą młodzi rolnicy, którzy mogą starać się o środki wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację produkcji i zwiększenie areału. Ten rok będzie czasem składania pierwszch wniosków. Pieniądze przyznawane będą od roku 2015. Wiceprezes Stasiak przedstawiał działania wspierane funduszami WFOŚiGW. Znalazły się wśród nich różnego typu działania proekologiczne: budowa sieci wodno – ściekowej, racjonalna gospodarka odpadami (również dofinansowanie usuwania eternitu), ochrona powietrza przez dofinansowanie likwidacji kotłowni węglowych na rzecz odnawialnch źródeł energii itp. Na tym etapie najwięcej obaw wzbudziła kwestia budowy biogazowni i ich ewentualnej uciążliwości dla sąsiadujących z nimi mieszkańcami.

 

 

22
stycznia wtorek
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera