Wyniki konsultacji dot. współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji dot. projektu „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”

PDFWYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU-BIP.pdf

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera