Otwarcie pracowni przyrodniczo - ekologicznej w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów

 

 

12 marca 2014r. W Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów oficjalnie otwarto pracownię ekologiczną dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Należy podkreślić, że pracownię utworzono dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu „Moja wymarzona ekopracownia – Akademia Przyrodniczo – Ekologiczna przy Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów”. Prace koncepcyjne rozpoczęły się już w marcu ubiegłego roku. Stroną merytoryczną projektu zajęła się Beata Łuczyńska – nauczyciel ZS w Osiedlu Niewiadów, zaś strona techniczną Wójt Gminy Ujazd – Marcin Grzelczak oraz pracownicy Referatu Inwestycji z jego pracownicą - Eweliną Chylińską na czele. Projekt zakładał prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej dla uczniów, całkowity remont pomieszczenia oraz wyposażenie w meble i najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający doświadczalne wyjaśnianie i przeżywanie zjawisk przyrodniczych.

Na uroczystość, którą zaplanowano w kameralnej atmosferze przybyli znamienici goście: Andrzej Czapla – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Marcin Grzelczak – Wójt Gminy Ujazd, Artur Pawlak - Przewodniczący Rady Gminy Ujazd i reprezentant Rady Rodziców, Sylwia Niewiadomska – Przewodnicząca Rady Rodziców.

Impreza rozpoczęła się od przecięcia zielonej wstęgi przez wszystkich zaproszonych gości. Następnie uczniowie klasy I gimnazjum zaprezentowali swoje praktyczne umiejętności w postaci prezentacji multimedialnych o tematyce ochrony przyrody w Gminie Ujazd, doświadczeń pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z użyciem zestawu „Źródla odnawialne” , ruchu ziemi, księżyca i ich oświetlenia słonecznego przy pomocy tellurium, obserwacji mikroskopowych w trójwymiarze z użyciem mikroskopu stroboskopowego. Wszyscy zaproszeni Goście mogli bezpośrednio, praktycznie wziąć udział w doświadczeniach. Uczniom, którzy mocno przejęli się oficjalnymi i byli nieco stremowani, uroczystościami pomagała nauczycielka Beata Łuczyńska – gospodyni Ekopracowni.
W dalszej części Dyrektor Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów Jarosław Kaczorowski serdecznie podziękował prezesowi Andrzejowi Czapli za wsparcie finansowe ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wójtowi Marcinowi Grzelczakowi za wszelką pomoc techniczną w realizacji projektu, przewodniczącemu Arturowi Pawlakowi i przewodniczącej Rady Rodziców Sylwii Niewiadomskiej za pełne, społeczne wsparcie programu.
Prezes Andrzej Czapla podkreślił szeroką działalność WFOŚiGW w Łodzi na polu edukacji ekologicznej, podziękował za serdeczne przyjęcie oraz podarował uczniom kilka wydawnictw albumowych o florze i faunie województwa łódzkiego. Wójt Marcin Grzelczak podziękował za pomoc w realizacji projektów WFOŚiGW na terenie Szkoły i Gminy, natomiast przewodniczący Artur Pawlak podkreślił znakomitą współpracę między Gminą Ujazd a WFOŚiGW w Łodzi.
Na koniec zaproszeni goście, nauczyciele oraz młodzież mogli posilić się ekologiczną żywnością oraz już nieoficjalnie, zwyczajnie porozmawiać.

Możemy zdradzić, że Prezes WFOŚiGW Andrzej Czapla wyraził się niezwykle ciepło o uroczystości otwarcia, podkreślając jej praktyczny charakter i zachwycił się przepięknym położeniem Szkoły.

Na koniec należy stwierdzić, ze przy udziale środków finansowych WFOŚiGW w Łodzi oraz Gminy Ujazd Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów zyskał nie tylko pracownię ekologiczną, ale również termomodernizację obiektu w postaci nowego, nowoczesnego systemu ogrzewania, nową elewację zewnętrzną budynku oraz wymianę wszystkich okien.

Wszystkim, którzy przyczynili i przyczyniają się do rozwoju szkoły serdecznie dziękujemy!

(j.g.)

23
marca sobota
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera