Szkoła współpracy

szkoła współpracy.jpeg

Współpraca z rodzicami w naszym przedszkolu, naszym zdaniem i jak potwierdziła to ewaluacja zewnętrzna, jest bardzo dobra. Chcemy jednak w szerszym niż do tej pory zakresie włączyć rodziców do wspólnych działań związanych z działalnością naszej placówki. 

W listopadzie 2013 r. przystąpiliśmy  do realizacji nowego, systemowego projektu o zasięgu ogólnopolskim, finansowanego ze środków unijnych, znajdującego się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Naradowej „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Nadrzędnym celem, do jakiego winni zmierzać wszyscy uczestnicy wspomnianego projektu, jest wypracowanie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy: dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami – wychowawcami w zakresie szeroko pojętego życia danej placówki. Trzeba także wspomnieć, iż do „Szkoły współpracy…” wybranych zostało 1034 szkół i przedszkoli z terenu całej Polski (w sumie ok. 6600 uczestników), którzy wszelkie zadania realizować będą do lutego 2015 r. , włączając w nie również tzw: „otoczenie szkoły” tj: pracowników samorządu terytorialnego oraz różnorodne organizacje pozarządowe.

Osobami koordynującymi projekt z ramienia Przedszkola Samorządowego w Ujeździe zostały: dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe  – mgr Emilia Małagowska oraz nauczycielka –. mgr Małgorzata Czechowicz. Nieocenionym wsparciem w realizacji opisywanego programu są oczywiście rodzice przedszkolaków, reprezentowani przez p. Monikę Ronek oraz p. Arkadiusza Anterszlaka.

Wdrażanie naczelnych idei „Szkoły współpracy…” rozpoczęło się od udziału dyrektora naszego przedszkola Emilii Małagowskiej i nauczycielki Małgorzaty Czechowicz w konferencji inaugurującej projekt w Warszawie, które poświęcone było dogłębnej analizie warunków skutecznej i satysfakcjonujacej współpracy, a także ram prawnych oraz organizacyjnych współpracy pomiędzy nauczycielami, dziećmi i rodzicami.

Z kolei szkolenie w Łodzi, w którym uczestniczyli zarówno rodzice jak i przedstawiciele przedszkola,  pomogło przybliżyć problematykę: wspólnej organizacji życia przedszkolnego, skutecznej komunikacji, oferty zajęć, czy też realizacji programu wychowawczego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż zarówno cały personel przedszkola jak również rodzice, na osobnych debatach wypracowywać będą koncepcję wzorcowej placówki o przyjaznym, bezpiecznym klimacie, w której wszyscy czują się dobrze, chętnie się uczą i pracują, są aktywni, a także mają poczucie rzeczywistego sprastwa - wpływu na to wszystko, co jest z  w/w placówką bezpośrednio związane.

Debata wszystkich pracowników przedszkola odbyła się już 18 lutego. Zarówno nauczycielki jak i personel obsługi w toku dyskusji i pracy w grupach  ustaliły w jakich obszarach pracy przedszkola rodzice winni podejmować decyzje, być współdecydującymi, wyrażać swoje opinie a o jakich powinni być tylko informowani.

Debata z rodzicami, którą poprowadzą  rodzice: Pani Monika Ronek i Pan Arkadiusz Anterszlak  ma z punktu widzenia rodziców wskazać w jakich obszarach i w jakich kwestiach rodzice chcieliby sami podejmować decyzję, w jakich współdecydować, w jakich opiniować a w jakich mogą tylko otrzymywać informacje.

Debata z rodzicami, których dzieci obecnie chodzą do przedszkola i będą nadal uczęszczać w następnym roku szkolnym, odbędzie się w miesiącu marcu.

O dokładnym terminie spotkania powiadomimy rodziców w późniejszym terminie.

Aby jeszcze bardzie zachęcić rodziców do aktywnej współpracy w przedszkolu pod domofonem zostanie umieszczona tzw: „Skrzynka Pomysłów Szkoły Współpracy” – do której wszyscy będą mogli wrzucać swoje postualty, życzenia, wszelakie sugestie, czy też podpowiedzi – co w naszym przedszkolu mogłoby się zmienić, żebyśmy chcieli angażować się we wspólne działania?

Efekt końcowy uczestnictwa w projekcie „Szkoła wspołpracy…” to zredagowanie tzw: Programu Współpracy, który będzie obowiązywał w naszym przedszkolu w następnych latach. Zredagowany wspólnie z rodzicami Program Współpracy weźmie też udział w konkursie, gdzie główną nagrodą jest wizyta studyjna w Londynie, poza tym wszystkie aktywne placówki otrzymają prestiżowy certyfikat przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .

Przedszkole Samorządowe w Ujeździe

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera