UWAGA !- rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat

Przedsiębiorco !

Przypominamy, iż rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat

W związku z docierającymi do Urzędu Gminy sygnałami o próbie wielokrotnego wzywania przedsiębiorców do zapłaty za wpisy do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców i Pracodawców informujemy, że wszystkie wnioski o dokonanie wpisu do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie) nie podlegają opłacie


Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera