NABÓR na stanowisko pracownika socjalnego

OGŁOSZENIE

w sprawie wolnego stanowiska pracy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe - realizator projektu „ Od szklenia do zatrudnienia aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. poszukuje pracownika socjalnego:
- forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, pełen etat
- okres zatrudnienia: styczeń 2014r. – grudzień 2014 r.
Zakres obowiązków – między innymi:
prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc uczestnikom projektu i ich rodzinom;
udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych uczestnikom projektu;
motywowanie uczestników projektu do udziału w warsztatach, treningach, indywidualnych konsultacjach i kursach zawodowych;
udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kierowanie się zasadami etyki zawodowej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych;
motywowanie uczestników projektu do wykorzystywania własnych możliwości
i poszukiwanie nowych rozwiązań do radzenia sobie z problemami i trudnościami;
monitorowanie i badanie stopnia zaspakajania potrzeb osób uczestniczących
w projekcie.
Wymagania:
- dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
- minimum roczny okres pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka w instytucjach pomocy społecznej),
- doświadczenie w realizacji projektów unijnych o charakterze społecznym lub szkoleniowym współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie lub złożenie CV i listu motywacyjnego do dnia 21.01.2014 r.  w siedzibie  GOPS Ujazd , Osiedle Niewiadów bl. 8 lok. B 97-225 Ujazd, lub na adres Oferty nie spełniające wymogów formalnych  nie będą rozpatrywane. W razie pytań informacje można uzyskać telefonicznie 44-710-01-26 lub 44-710-18-63
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Kierownik GOPS w Ujeździe

Liliana Wilkowska

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera