Nabór na stanowisko: Instruktor - animator zajęć i wydarzeń kulturalnych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe ogłasza nabór na stanowisko

instruktora – animatora zajęć  i wydarzeń kulturalnych.

 

 1. Stanowisko:  instruktor – animator zajęć i wydarzeń kulturalnych
 2. Miejsce wykonywania pracy:

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat (40 godzin tygodniowo)
 2. Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki artystyczne)
 • Predyspozycje do pracy w środowisku lokalnym
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć teatralnych  z dziećmi, młodzieżą
  i dorosłymi/seniorami
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych (CorelDRAW, Adobe Photoshop) oraz pakietu Office.
 • Doświadczenie i umiejętności niezbędne przy opracowywaniu materiałów graficznych promujących działania GOK.
 1. Zakres obowiązków:
 • Animowanie i organizowanie życia kulturalnego w gminie Ujazd, w tym organizowanie
  i prowadzenie różnorodnych zajęć oraz organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym (ngo’s, grupy formalne i nieformalne)
 • Współpraca przy realizacji wydarzeń, imprez i projektów Gminnego Ośrodka Kultury
  w Ujeździe
 • Projektowanie materiałów reklamowych
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i umiejętności

 

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, ze zmianami).”

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd:

 • osobiście
 • listownie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

(-) Katarzyna Rutkowska-Bernacka

 

Ogłoszenie ważne do 30 grudnia 2013 roku do godziny 16.00

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera