Otwarcie klubu "Senior+" w Ujeździe


W czwartek, 4 stycznia 2018 roku, w budynku, w którym jeszcze do niedawna mieściła się jedna z miejscowych aptek, uroczyście otwarty został klub "Senior+". Władze gminy uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków z programu  Senior+  na lata 2015-2020, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

W otwarciu Klubu udział wzięli znakomici goście, wśród których byli między innymi: Elżbieta Bojanowska - wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członkowie Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: prof. Małgorzata Duda, prof. Jerzy Krzyszkowski i Jolanta Szmidt, która jest również koordynatorem Klubu Senior+ w Ujeździe, Dariusz Misztal i Mariusz Węgrzynowski - radni Rady Powiatu Tomaszowskiego, Zofia Szymańska - wiceprezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Radosław Szmidt - radny Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, Tomasz Białkowski -Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Ujeździe, Małgorzata Król - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe, Grażyna Niewiadomska - prezes Domu Opieki Comfort Live w Ujeździe. Po uroczystym przecięciu wstęgi, ksiądz kan. Bogumił Bylinka poświęcił obiekt. Artur Pawlak - wójt gminy Ujazd oprowadził gości po nowej placówce. „Niech otwarty dziś Klub Seniora służy społeczności gminy Ujazd. Niech będzie miejscem spotkań z drugim człowiekiem, realizacji pasji i wspomaga zdrowie." - napisała w księdze pamiątkowej minister Elżbieta Bojanowska.

Po zakończeniu uroczystości goście pojechali zwiedzać otwarty niedawno Dom Opieki "Comfort Life" w Ujeździe a następnie wszyscy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, gdzie miał miejsce okazjonalny uroczysty koncert. Przed jego rozpoczęciem wójt Artur Pawlak podsumował krótko działania, jakie podejmowane są w gminie z myślą o seniorach, jak również chwalił wielką aktywność tej grupy społecznej w Ujeździe. Podziękował też kwiatami zarówno minister Elżbiecie Bojanowskiej, jak również Jolancie Szmidt, która otrzymała także symboliczne klucze do otwartego klubu. Ze swojej strony emeryci wręczyli bukiet kwiatów wójtowi dziękując za opiekę i duże zaangażowanie w pracy na rzecz seniorów.

Część artystyczna, którą zebrani przyjęli bardzo ciepło, składała się z koncertu chóru GOK, występu tanecznego Marii Skrzypczyk i Felixa Pryczka oraz minirecitalu "Skrzynkowianek".
Pięknie rozpoczął się ten nowy rok.

 

 

22
stycznia wtorek
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera