Informacja Wójta Gminy Ujazd

 

Wójt Gminy Ujazd informuje, że termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał b.r. upływa  z dniem 31 grudnia 2013 r.
i obejmuje okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wpłat w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji można dokonywać za pośrednictwem książeczek opłat (dostarczonych przez Urząd Gminy), Poczty Polskiej, internetu lub  druku polecenia przelewu na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Ujeździe nr: 48 8985 0004 0060 0600 0101 0004 PBS Oddział Ujazd.
 

Informuję, że w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Maz. wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są bez prowizji.

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Marcin Grzelczak

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera