Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Wójt Gminy Ujazd

ogłasza  konsultacje  dotyczące

 

projektu  „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia

       2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”

 

  1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2014 roku. Uwagi i opinie, zaprezentowane
w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

 

  1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji będą  cele, zasady, zakres i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji:

20  listopada 2013 roku

Czas zakończenia konsultacji;

26  listopada 2013 roku

 

W konsultacjach mogą uczestniczyć:

      a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy Ujazd,

      b) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.  w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

DOCAnkieta.doc                                        PDFOgłoszenie o konsultacjach projektu Programu- 2013.pdf

22
stycznia wtorek
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera