Gminne ćwiczenia obronne w Ujeździe

IMG_8337.jpeg

W dniu 18 października 2013 r. przeprowadzone zostały gminne ćwiczenia obronne przy współdziałaniu z powiatowymi służbami i inspekcjami.

Głównym tematem ćwiczenia była ewakuacja szkoły oraz organizacja rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych na bazie Zespołu szkół w Ujeździe i Gminnej Hali Sportowej w Ujeździe.

Zastępcze Miejsca Szpitalne stanowią uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Przyjęte cele szkoleniowe to między innymi:

  • Sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy do wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów;
  • Sprawdzenie w praktyce poziomu przygotowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do realizacji zadań w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych systemu ratowniczego gminy oraz działania Formacji Obrony Cywilnej;
  • Sprawdzenie przygotowania służby zdrowia do realizacji zadań obronnych, w tym udzielania pomocy medycznej w przypadku wystąpienia dużej liczby poszkodowanych oraz  rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych  w gminie i współdziałania z Formacjami Obrony Cywilnej.
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie praktycznego rozwijania Zastępczych Miejsc Szpitalnych.

W ćwiczeniu uczestniczyły gminne siły:

Stały Dyżur Wójta Gminy, Pracownicy Urzędu Gminy, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, , Dyrekcja i personel Zespołu Szkół w Ujeździe, Pracownicy GZOZ w Ujeździe, Pracownicy Gminnej Hali Sportowej w Ujeździe, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie, Komendant gminny straży pożarnych, OSP Ujazd, OSP Przesiadłów, Formacja OC - Drużyna Ratownictwa Ogólnego.

Ćwiczenia prowadzone były przy współpracy powiatowych służb, inspekcji i straży, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz., Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz., Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz.

Kierownikiem ćwiczenia powiatowo – gminnego był Wicestarosta Tomaszowski Sławomir Szewczyk, natomiast za działania na terenie gminy Wójt Gminy Ujazd Marcin Grzelczak.

Ćwiczenia przeprowadzone były zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera