Spotkanie w sprawie perspektyw nowego GOK

2013-10-04 16.11.32.jpeg
W piątek 4 października w Gminnej Hali Sportowej w Ujeździe miało miejsce spotkanie poświęcone planowanym działaniom, jakie będą miały miejsce w wyremontowanym budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe. Inicjatorem spotkania był obecny na spotkaniu wójt Marcin Grzelczak a koncepcję funkcjonowania nowej siedziby GOK przedstawiła jego dyrektor Katarzyna Rutkowska-Bernacka.
Zgodnie z jej słowami GOK ma być miejscem integracji społeczności lokalnej na zasadach aktywnego udziału w działaniach kulturalnych. Ma być "platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy grupami formalnymi, nieformalnymi, twórcami, ludźmi nauki, animatorami kultury, umożliwiającą łaczenie zasobów i realizację wspólnych projektów". GOK ma być "domem otwartym". Będzie proponować określone działania kulturalne, ale również będzie poszukiwać twórców kultury i wspierać inicjatywy oddolne. Nowym pomysłem jest zaaranżowanie obiektu w ten sposób, żeby w momencie, kiedy dzieci będą uczestniczyły w zajęciach ich rodzice mogli w tym samym czasie skorzystać z możliwości, które oferować będzie przyjazna przestrzeń nowoczesnego obiektu. Grupami docelowymi będą zarówno dzieci, jak również ich rodzice, całe rodziny, ludzie dorośli i emeryci, lokalni twórcy, pasjonaci i kolekcjonerzy. Nie zabraknie również miejsca dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, kół gospodyń wiejskichrad sołeckich, instytucji kultury z terenu powiatu tomaszowskiego czy przedsiębiorców. Uroczyste otwarcie nowego budynku nastąpi 6 grudnia bieżącego roku.
Dyrektor Katarzyna Rutkowska-Bernacka przedstawiła plan zajęć organizowanych przez placówkę obecnie i w przyszłości. Zachęcała również do wypełniania ankiety na temat potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Spotkanie miało mieć jednak przede wszystkim charakter wymiany pomysłów i poglądów z obecnymi na spotkaniu osobami (niestety było ich bardzo niewiele). Pomysły dotyczyły między innymi potrzeby organizowania spotkań z lekarzami na temat zdrowego stylu życia, z przedstawicielami ZUS, czy kursów języków obcych. Padła propozycja założenia ogniska muzycznego, które mogłoby podjąć współpracę ze szkołą muzyczną czy Piotrkowskim Towarzystwem Muzycznym i organizowania poszczególnych rodzajów działań w określonych dniach tygodnia (np. muzyczne środy itp.). Był też pomysł skorzystania z bezpłatnej oferty Cyfroteki Narodowej i stworzenie na tej bazie filmowego klubu dyskusyjnego. Zebrani zastanawiali się jak można z obopólną korzyścią wykorzystać fakt istnienia w najbliższej okolicy potencjalnych mecenasów kultury z którymi placówka mogłaby w przyszłości podjąć stałą współpracę.
Pomysłów było dużo i z pewnością wiele z nich warto poważnie rozważyć. Organizatorzy spotkania dziękowali za nie przybyłym gościom. Zaznaczono jednak, że ostateczny kształt działalności nowego GOK będzie zależał od wielu czynników zewnętrznych, jak sytuacja ekonomiczno-społeczna ewentualnych konsumentów kultury, wysokość otrzymanej przez GOK dotacji a także możliwości zewnętrznego finansowania planowanych działań.
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera