KONSULTACJE projektu

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd dot. konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

PDFOgłoszenie.pdf

Zarządzenie Nr 200/2017 Wójta Gminy Ujazd z dn. 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy (...), na 2018 rok

PDFzarządzenie.pdf

Projekt Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

PDFProgram.pdf

FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

DOCformularz konsulatcji 2018.doc

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera