Konsultacje społeczne dotyczące "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Maz."

Wójt Gminy Ujazd

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu

 

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”

 

Projekt zrealizowany przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki będzie wyznaczał kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim i ościennych gminach z którymi podpisano Porozumienie Komunalne.

Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie mieszkańców gminy o planowanych działaniach przewidzianych do realizacji w ramach planu transportowego, prezentacja określonych rozwiązań inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag i wskazania rozwiązań preferowanych.

Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie na tematy związane z preferencjami transportowymi, wskazać główne potrzeby i problemy w zakresie transportu publicznego oraz wskazać zmiany, w tym inwestycje transportowe, które ich zdaniem usprawnią poruszanie się po terenie naszej gminy.

Projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  w Tomaszowie Mazowieckim” dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Plac Kościuszki 6, a także za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ujazd.bip.cc.

Opinie, uwagi i wnioski należy składać do dnia 10 października 2013 r.  w formie pisemnej na adres:

 

Wydział Działalności Gospodarczej

Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.

ul. P.O.W. 10/16

97-200 Tomaszów Maz.

 

Opinie będą rozpatrzone, a w przypadku uznania za zasadne wniosków w nich zawartych,

będą dokonane stosowne zmiany w projekcie planu transportowego.

Po zakończeniu procedury konsultacji plan transportowy zostanie przekazany do uchwalenia Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 

WÓJT GMINY UJAZD      

(-)  mgr inż. Marcin Grzelczak

23
marca sobota
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera