Gmina Ujazd realizatorem programu oświatowego YOUNGSTER

 

Gmina Ujazd realizatorem kolejnego programu oświatowego

 

JPEGlogo1.jpeg

 

Gmina Ujazd przystąpiła po raz pierwszy do wspólnej realizacji programu YOUNGSTER PLUS
w ramach VI edycji, na podstawie podpisanej w dniu 08 maja 2013r. Umowy o współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” Warszawa.

Program obejmie wsparcie nauką języka angielskiego gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum
w Ujeździe w roku szkolnym 2013/2014. Skierowany jest do chętnych gimnazjalistów klas trzecich, zwłaszcza pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących oraz szkołach kończących się maturą.

W ramach programu „Youngster”:

  • uczniowie dzieleni są na niewielkie grupy, odpowiadające umiejętnościom językowym oraz uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, obejmujących 90 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego dla każdej z grup,
  • gimnazjaliści otrzymują bezpłatnie podręczniki (inne od używanych w szkole) i mają możliwość sprawdzania wiedzy na platformie e – learningowej,
  • nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia, biorą udział w bezpłatnych szkoleniach, doskonalących ich kwalifikacje zawodowe
  • wszyscy uczniowie, kończący zajęcia, uzyskują odpowiednie certyfikaty, a najlepsi – nagrody,
  • biblioteki szkolne corocznie są wyposażane w  dodatkowe materiały edukacyjne (do 300 zł),
  • wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział w „Konkursie na najlepszego ucznia i wiodącego nauczyciela” oraz w Konkursie Projektów Klasowych „Teenagers in action”.

Gmina Ujazd przystępując do wspólnej realizacji Programu nauczania języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, stwarza uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych dobrowolnych zajęciach rozwijających znajomość języka angielskiego

 

JPEGlogo2.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera