Nabór na stanowisko sprzątaczki

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów  ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

 

1. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: sprzątaczka
 2. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów 
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa
 4. Wymiar czasu pracy: 40godzin tygodniowo  - 1 etat

2. Wymagania podstawowe::

 • wykształcenie co najmniej zawodowe
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:

 1. książeczka zdrowia
 2. przestrzeganie podstawowych zasad moralnych
 3. umiejętność podejmowania decyzji,
 4. umiejętność nawiązywania dobrych  relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami przedszkola
 5. poczucie odpowiedzialności
 6. wysoka kultura osobista

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Sprzątanie

Codzienne :

 • zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek,
 • mycie umywalek, sedesów (wanny, brodzika ) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,
 • sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,
 • zmywanie podłogi w sali, łazience i wydzielonej szatni

Do codziennych obowiązków należy zatem utrzymanie we wzorowej czystości sali  i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania .

 

I raz w tygodniu :

 • zmiana ręczników ( pranie i prasowanie ) ,
 • zmiana fartuchów ochronnych.

 

I raz w miesiącu :

 • generalne porządki - mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury,
 • pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,  mycie zabawek, sprzętu, mebli,
 • trzepanie dywanów, czyszczenie wykładzin,

 

   Organizacja posiłków :

 • przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż piętnaście minut przed posiłkiem
 • przynoszenie posiłków i ich porcjowanie
 • estetyczne podawanie posiłków,
 • przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia

 

   Przestrzeganie BHP

 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości,
 • zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
 • umiejętne  posługiwanie  się  sprzętem  mechanicznym  i  elektrycznym  zgodnie  z  instrukcją  użytkowania,
 • używanie  odzieży  ochronnej  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem,
 • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

   Gospodarka materiałowa :

 • kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętu , pomocy, znajomość stanu posiadania,
 • zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w sali
 • dbałość o powierzony sprzęt, rośliny
 • odpowiedzialność materialna za sprzęt  do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęt i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach.

 

   Sprawy ogólne :

 • dbałość o estetyczny wygląd,
 • dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się dzieciom przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu,
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)
 4. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, ( kopie)
 5. świadectwa pracy
 6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku sprzątaczka
 7. oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w  gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów od dnia 30 sierpnia  2013r. do dnia 5 września 2013r. do godz. 12:00 z dopiskiem ,, Oferta na stanowisko sprzątaczka w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów.

6. Opis procedury wyłaniania kandydata

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów.

Dokumenty niekompletne zostaną zwrócone właścicielom  drogą pocztową.

 

                                                                                                                                               Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Niewaidowie

21
marca czwartek
imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera