Kreatywny Ujazd

W sobotę 19 sierpnia zakończył się projekt "Kreatywny Ujazd". Sołectwo Ujazd w konkursie na najlepsze inicjatywy lokalne „GŁOŚNO O KULTURZE” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe w ramach programu DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie uzyskało dofinansowanie na zorganizowanie wakacyjnych warsztatów kreatywnych dla dzieci. W warsztatach brało udział 25 uczestników w wieku 7-12 lat. Zajęcia odbywały się przez 2 tygodnie. Podczas 50 godzin różnorodnych zajęć dzieci rozwijały swoją kreatywność tworząc zabawki i ozdoby, poznawały techniki pracy z gliną, masą solną, wiórkami osikowymi i wiele innych. W trakcie warsztatów odbywały się również spotkania z ciekawymi gośćmi. Odwiedziła nas policja, leśnik, panie z koła gospodyń wiejskich oraz firma Geniusz. Kreatywna Edukacja. Ostatniego dnia odbyła się wystawa prac tworzonych na zajęciach, ognisko dla uczestników i rodziców oraz pokaz i pogadanka prowadzona przez ratownika medycznego Wojciecha Kobackiego.

Sołtys Tomasz Sobczak dziękuje serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia. Szczególnie dziękuje Panu Wójtowi Arturowi Pawlakowi za udostępnienie lokalu, Małgorzacie Czechowicz za poprowadzenie zajęć, Agacie Majewskiej za pomoc w zajęciach oraz przedstawicielom GOK, którzy dbali o formalną stronę programu: Dyrektor Monice Saktura i Marcie Kopińskiej. Galerie z poprzednich dni zajęć są dostępne na facebookowym profilu Sołectwa Ujazd.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera