Bezpieczna droga do szkoły

Wraz z nowym rokiem szkolnym, po raz kolejny ruszy akcja policji, której głównym celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się po drogach, szczególnie w czasie ich dojścia i powrotu ze szkoły. Policjanci podczas działań wzmożonych „Bezpieczna droga do szkoły 2013”, obejmujących okres od 2 do 10 września br., będą dążyć do zminimalizowania zagrożeń w rejonach szkół, szczególnie tych występujących w ruchu drogowym.

Jak wskazują statystyki nadal główną przyczyną zgonów i trwałego kalectwa w grupie wiekowej osób od 5 do15 lat są wypadki drogowe, w których dzieci występują jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego: jako piesi, rowerzyści, albo pasażerowie pojazdów mechanicznych. Dane policji pokazują, że około 5% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce stanowią dzieci, a blisko 15% rannych w wypadkach drogowych to osoby w wieku 5 do 15 lat.

Podczas akcji policja obejmie nadzorem zwłaszcza te szkoły, które są położone bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych, zagrożone wypadkowością, o dużym natężeniu ruchu pieszych, jednak nie tylko w rejonach szkół policjanci będą zdecydowanie reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie będą zwracać uwagę na takie wykroczenia jak: nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych i w okolicach placówek oświatowych, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu.

Akcja policji zostanie poprzedzona, jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, lustracją infrastruktury drogowej w okolicach szkół. Policjanci skontrolują stan nawierzchni dróg, sygnalizację świetlną, zwrócą uwagę między innymi na to, czy pasy na przejściach dla pieszych się nie zatarły i czy znajdują się przy nich znaki informujące o tym, że po „zebrze” mogą przechodzić dzieci oraz czy nic nie przysłania znaków drogowych informujących na przykład o ograniczeniu prędkości.

5 września w godzinach 10:00-12:00 na nr telefonu 0 44 726 10 49 można zgłaszać swoje  spostrzeżenia oraz propozycje związane  z poprawą bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa,na Państwa telefon będą czekać przedstawiciele Policji, Zarządców Dróg, Straży Miejskiej.

Policja apeluje do rodziców o:

  • pokazanie dziecku najbezpieczniejszej (niekoniecznie tej najkrótszej) drogi do szkoły i w miarę możliwości pokonanie tej trasy przed początkiem roku szkolnego,
  • wskazanie uczniowi w jakich miejscach i w jaki sposób bezpiecznie przechodzi się przez jezdnię,
  • wyposażenie go w elementy odblaskowe, poinstruowanie jak ma się zachować przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu,
  • poinformowanie dziecka, o tym, że jeżeli w szkole spotka go jakaś przykrość, to powinno szukać pomocy u wychowawcy lub pedagoga.
21
marca czwartek
imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera