Akademia kreatywnego przedszkolaka

Informujemy, że zajęcia logopedyczne w gr. 6,7,8,9,10 nie odbędą się w dniach 20 i 21 marca z powodu choroby nauczyciela.

 

 

Gmina Ujazd realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Akademia kreatywnego przedszkolaka”.

Wartość projektu to 511 864,79 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 435 085,07 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.08.2017 r. – 31.08.2018 r. obejmie 159 (77K i 82M) dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r. o systemie oświaty, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie łódzkim, na terenie gminy Ujazd.

Do nowego oddziału utworzonego w Przedszkolu Samorządowym w Os. Niewiadów przyjętych zostanie 20 dzieci (9K,11M) w wieku 3 i 4 lat, w tym 2 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność.
Zajęciami dodatkowymi wspierającymi wyrównywanie deficytów objęte zostaną wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Os. Niewiadów, w tym 2 dzieci otrzyma wsparcie w ramach kształcenia specjalnego, pozostałych 157 dzieci uczęszczać będzie na gimnastykę korekcyjną. Dzieci 3 i 4 letnie z wadami wymowy dodatkowo uczestniczyć będą w zajęciach logopedycznych, a dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej brać będą udział w terapii SI.

Cel główny to zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych w okresie od 1.08.17 r. do 31.08.18 r. dla 159 (77K,82M) dzieci w wieku przedszkolnym, w tym z niepełnosprawnościami, z wiejskiej gminy Ujazd poprzez wygenerowanie 20 dodatkowych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Os. Niewiadów, poprawę jakości edukacji w drodze doposażenia nowego oddziału oraz rozszerzenia oferty przedszkola o zajęcia z logopedii dla dzieci 3 i 4 letnich, terapii integracji sensorycznej(SI), gimnastyki korekcyjnej oraz w ramach kształcenia specjalnego.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

  1. Liczba 20 dzieci z gminy Ujazd, które podniosły wiedzę i umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego w wyniku wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych w projekcie;
  2. Liczba 38 dzieci z Przedszkola Samorządowego w Os. Niewiadów, u których nastąpiło wyrównanie deficytów w zakresie integracji sensorycznej i wad wymowy w wyniku udziału w terapiach SI i logopedycznej w projekcie;
  3. Liczba 153 dzieci z Przedszkola Samorządowego w Os. Niewiadów, u których nastąpiło wyrównanie deficytów w zakresie sprawności ogólnej i postawy w wyniku uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej w projekcie;
  4. Liczba 2 dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Samorządowego w Os. Niewiadów, u których nastąpiło wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności w wyniku objęcia dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi w ramach kształcenia specjalnego w projekcie.

Realizowane zadania, to:

1. Wygenerowanie i funkcjonowanie w Przedszkolu Samorządowym w Os. Niewiadów nowych miejsc przedszkolnych dla 20 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gm. Ujazd,

2. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach kształcenia specjalnego dla 2 dzieci z  niepełnosprawnością umożliwiających im udział w wychowaniu przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Os. Niewiadów,

3. Realizacja zajęć dodatkowych wspierających wyrównywanie deficytów dla 157 dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Os. Niewiadów z zakresu gimnastyki korekcyjnej, logopedii i terapii integracji sensorycznej.

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania): DOCXplakat rekrutacyjny 2.docx

PDFREGULAMIN PROJEKTU.pdf

1. PDFKARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf
                   1a. PDFOSWIADECZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU.pdf
                   1b. PDFOSWIADCZENIE O WIELODZIETNOSCI.pdf

2. PDFKARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO UDZIALU W ZAJECIACH_DODATKOWYCH.pdf
3. PDFDEKLARACJA UCZESTNICTWA W WYCHOWANIU.pdf
                   3a. PDFOSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZACE_PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf
                   3b. PDFZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO_PRZETWARZANIA.pdf
                   3c. PDFUMOWA O SWIADCZENIE USLUG Z PRZEDSZKOLEM.pdf
4. PDFDEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJECIACH_DODATKOWYCH.pdf
                   4a. PDFOSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZACE_PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf
                   4b. PDFZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO_PRZETWARZANIA.pdf
5. PDFDEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU O PRZYSTĄPIENIU DO ZAJEC DODATKOWYCH.pdf
 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (do pobrania):

 

PDFSzczegółowy harmonogram do zajęć z terapii integracji sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem.pdf

PDFSzczegółowy harmonogram do terapii logopedycznej.pdf

PDFSzczegółowy harmonogram do terapii rewalidacyjnej.pdf

PDFSzczegółowy harmonogram do zajęć z gimnastyki korekcyjnej.pdf

PDFSzczegółowy harmonogram do terapii logopedycznej - zajęcia od października - 1 nauczyciel.pdf

PDFSzczegółowy harmonogram do terapii logopedycznej - zajęcia od października 2 nauczyciel.pdf

PDFSzczegółowy harmonogram do terapii SI - zajęcia od października.pdf

PDFZmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie.pdf

PDFZmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie. Dziecko nr 1.pdf

PDFzmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie dla dziecka z orzeczeniem nr 1.pdf

PDFZmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie. GIMNASTYKA KOREKCYJNA.pdf

DOCZmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie. ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM.doc

PDFZmiany do szczegółowego harmonogramu do terapii logopedycznej - nauczyciel 1.pdf

DOCgodziny-zrealizowane-w-projekcie-oraz-ilosc-godzin-pozostala-do-zrealizowania-dla-dzieci-z-orzeczeniem.doc

DOCXZmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie dla grupy 3, 4 i 5 - terapia logopedyczna.docx

DOCZmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie. Dziecko nr 1 za okres maj, czerwiec, sierpień 2018 r..doc

DOCZmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie. Dziecko nr 2 za okres maj, czerwiec, sierpień 2018 r..doc

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera