OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Ujazd
z dnia 03 lipca 2017 roku

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573) informuję, że 29 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 64/66 złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Rehabilitacja na koniu” .

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera