Aktualności

16

04

2021

Komunikat ul. Parkowa

Komunikat - PDF

Czytaj więcej...

16

04

2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 31 marca 2021 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ujazd informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:- kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości,- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,który przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) oraz Uchwałą Nr XXXI/248/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ujazd organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2021 rok.Realizacja zadania publicznego pn.: Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach powierzona zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Mostowej 2. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27.Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców oraz tańca sportowego i akrobatyki na terenie sołectwa Ujazd, z uwzględnieniem ich udziału na imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6.Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Ujazd  z dnia 31 marca 2021 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Czytaj więcej...

grafika konkursu biznes na plus

06

04

2021

START KONKURSU Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego Biznes na PLUS

Czytaj więcej...

plakat z życzeniami świąt wielkanocnych od Wójta Gminy Ujazd i Przewodniczącego Rady Gminy

02

04

2021

WESOŁYCH ŚWIĄT

Kochani, w tych wyjątkowych, dziwnych czasach życzymy Wam Wszystkim, aby Święta Wielkanocne przyniosły ulgę, nadzieję oraz wzajemną życzliwości. Niech symbolika tych świąt da nam siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych radosnym, wiosennym nastrojem budzącego się życia pełnych miłości, rodzinnego ciepła oraz spokoju.

Czytaj więcej...

29

03

2021

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla przedsiębiorców „ Sposób na Sukces”

Informacje o konkursie 

Czytaj więcej...

25

03

2021

Film promocyjny dla projektu ''Budowa Świetlicy Wiejskiej w Standardzie Pasywnym w miejscowości Ojrzanów''

W związku z zakończeniem projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów gm. Ujazd udostępniamy film promocyjny zrealizowany w ramach projektu.

Czytaj więcej...

25

03

2021

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE

 Informacja o Wynikach KonkursuNa Stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe  W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu konkursu kandydatów, na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe została wybrana Pani Renata ANDRZEJEWSKA - JÓŹWIK, zam. Tomaszów Mazowiecki.Uzasadnienie dokonanego wyboru:Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej szeroko zaprezentowała swoją koncepcję autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe oraz właściwie przedstawiła swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.    Ujazd, dnia 22 marca 2021 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE w wersji PDF do pobrania

Czytaj więcej...

plakat 31 marca upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

19

03

2021

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.  Pomoc na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej ARiMR uruchomiła w grudniu 2020 r. Wsparcie w wysokości do 1500 zł można było otrzymać na zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. O taką pomoc ubiegało się 39 tysięcy rolników. Kwota dofinansowania, o które występowali wyniosła około 58,5 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim (6,25 tys. wniosków), lubelskim (5,16 tys. wniosków), małopolskim (4,68 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Biura powiatowe ARiMR wydały blisko 35 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 52,39 mln zł. Agencja zakończyła rozpatrywanie złożonych wniosków, przyznana pomoc została przekazana na rachunki bankowe beneficjentów.Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html  

Czytaj więcej...

ludzik z dymkiem

10

03

2021

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok"Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 marca 2021 roku dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rokProjekt Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rokFORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Czytaj więcej...

plakat a4 bezpłatne webinarium załóż firmę z dotacją

09

03

2021

Bezpłatne webinarium pn. "Załóż firmę z dotacją - Fundusze Europejskie na start"

Plakat w formie PDF do pobraniaProgram w formie PDF do pobrania

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter