Aktualności

20

01

2020

„Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej” - zaproszenie na spotkanie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2020 r,, w godz. 12:00 – 14:00 w sali konferencyjne Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro. Program spotkania zakłada omówienie następujących zagadnień: 1.Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:     - poniżej 30 roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;     - powyżej 30 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;     - zamieszkałych na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020;     - pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;     - wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 2.Źródła informacji o Funduszach Europejskich. 3.Konsultacje indywidualne. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3987-spotkanie-informacyjne-pn-dobry-czas-na-biznes-fundusze-europejskie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej pod przyciskiem „Weź udział”. Rekrutacja trwa do 28.01.2020 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie Ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów tel. 44 633 34 63, 44 633 05 13 www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej...

20

01

2020

Uwaga! Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi  nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej: W dniu 03.02.2020 r. w godzinach 8:00-15:00 w miejscowości Maksymów dz. 215/5, 215/3,215/17. W dniu 03.02.2020 r. i 04.02.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00 w miejscowościach Stasiolas oraz Kolonia Ujazd.

Czytaj więcej...

I Otwarty konkurs ofert

14

01

2020

I otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Ujazd z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2020 r.Ogłoszenia Wójta Gminy Ujazd z dnia 7 stycznia 2020 roku dotyczące otwartego konkursu ofertUchwała Nr XVII/145/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rokWzór oferty realizacji zadania publicznegoWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Czytaj więcej...

07

01

2020

Awaria sieci wodociągowej w Ujeździe

ZGKiM informuje, że w dniu 07.01.2020 r. w związku z awarią sieci wodociągowej na Placu Wolności w Ujeździe od godziny 12:00 do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte miejscowości: Ujazd - ul. Wolborska, ul. Leśna, ul. Zagajnikowa, część ulicy Kościelnej, Plac Wolności, Ujazd - Przedmieście, Kolonia Ujazd, Stasiolas, Helenów.

Czytaj więcej...

Zmiana kont bankowych Urzedu Gminy w Ujeździe !!!

02

01

2020

Zmiana kont bankowych Gminy Ujazd !!!

Rachunki bankowe Gminy Ujazd obowiązujące od 11 stycznia 2020 roku: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 Rachunek bankowy z tytułu opłaty m.in. skarbowej, eksploatacyjnej, targowej, za zajęcie pasa drogowego 55 9291 0001 0170 4068 2000 0050 Rachunek bankowy z tytułu dochodów  z działalności gospodarczej 48 9291 0001 0170 4068 2000 0370 Rachunek bankowy z tytułu wadium, depozytu 68 9291 0001 0170 4068 2000 0010 Rachunek bankowy budżetu dla dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach z urzędów skarbowych  Uwaga !!! Wpłaty z tytułu podatków lokalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na indywidualnie nadany numer rachunku bankowego. O nowych numerach indywidualnych rachunków bankowych Mieszkańcy zostaną powiadomieni pisemnie, przed terminem płatności w decyzjach w sprawie wymiaru podatku na rok 2020 oraz zawiadomieniach  o wysokościach opłaty za odbiór odpadów.  Obsługę kasową od 11 stycznia 2020 roku prowadzi Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Filia w Ujeździe Plac Wolności 12 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:15  Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Ujeździe pod nr telefonu 44 719 21 29 wew. 38, numer pokoju 16

Czytaj więcej...

1

23

12

2019

Wigilia w klubie Senior + w Ujeździe

Wigilia w klubie Senior + w Ujeździe Odbyło się spotkanie Wigilijne uczestników klubu Senior + w Ujeździe, na które przybyli: Wójt Gminy Ujazd Pan Artur Pawlak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Wilkowski oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pani Jolanta Łuczka-Nita.  Swoją obecnością zaszczyciła również Pani Irena Plucińska poetka ziemi opoczyńskiej. Koordynator klubu Senior + Jolanta Szmidt powitała zaproszonych gości. Składając życzenia wszystkim uczestnikom spotkania życzyła: „Łamiąc się białym opłatkiem, życzę Wam oby „czar” Bożego Narodzenia na zawsze pozostał w Waszych sercach i byście wracając szczęśliwi po Świętach do Waszych zajęć, obdarzali się uśmiechem, dobrocią i życzliwością”. Następnie przekazała również życzenia w postaci bombek choinkowych od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg dla Seniorów Gminy Ujazd, dla Pana Wójta Artura Pawlaka za podejmowane inicjatywy na rzecz Seniorów Gminnych oraz na ręce Przewodniczącego Rady Gminy dla wszystkich radnych za udzielane wsparcie Seniorom. W swoich życzeniach Wójt Gminy Ujazd Pan Artur Pawlak podkreślił jak ważną rolę pełnią Seniorzy życząc dużo zdrowia oraz jak najdłuższej aktywności. Przy tradycyjnych potrawach wigilijnych śpiewano kolejnym, rozkoszowano się poezją z tomiku Pani Ireny Plucińskiej „Nie wszystko jest różowe” z mottem poetki: „Nie wszystko jest różowe A może szczęście to tylko senne widziadło Wiem, że istnieje Ale nigdy mnie nie nawiedziło”

Czytaj więcej...

13

12

2019

Akcja odławiania bezpańskich psów w miejscowości Osiedle Niewiadów

Urząd Gminy w Ujeździe informuje, że w dniu 19.12.2019r. (czwartek) zostanie przeprowadzona akcja odławiania bezpańskich psów, błąkających się po terenie Osiedla Niewiadów. Odławianie psów dokonywać będą wykwalifikowani pracownicy schroniska, z którym Gmina Ujazd ma podpisaną umowę.   Mając na uwadze powyższe, prosi się właścicieli psów o zachowanie szczególnej ochrony i nadzoru nad swoimi pupilami (nie pozostawiać psów bez nadzoru).                                                                                                                      Wójt Gminy Ujazd                                                                                                               (-) mgr inż. Artur Pawlak

Czytaj więcej...

biomasa

12

12

2019

Informacja o możliwości wymiany dotychczasowego pieca na piec opalany biomasą.

INFORMACJA   Drodzy mieszkańcy, W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, informuję o możliwości wymiany dotychczasowego pieca na piec opalany biomasą (pelet) spełniający wymagania co najmniej klasy 5. W budynkach objętych zadaniem zostanie przeprowadzona ocena energetyczna  określająca moc nowego źródła ciepła oraz dotychczasowe poziomy emisji zanieczyszczeń i ich prognozowana redukcja w wyniku realizacji zadania.   Zadaniem mogą zostać objęte: 1.budynki wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe, w których nie może być zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza, 2. budynki w których wykonano już docieplenie ścian, dachów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 44 719 21 29 wew.43 w godz. 12.00-14.00. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Ujazd  pok 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 r.   Realizacja zadania zależna jest od uzyskania przez Gminę Ujazd środków z UE.

Czytaj więcej...

11

12

2019

Wyniki konsultacji projektu programu pn. '' Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020''

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020" Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020"

Czytaj więcej...

09

12

2019

"Czyszczone kominy to mniejszy smog"

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter